Kontorlandskap
Foto: Nicolas Tourrenc

Standardsamlingen for lydmålinger i bygninger fornyes

Standardsamlingen inneholder et utvalg standarder for akustikk, lydforhold, feltmåling, måling av lydnivå, lydisolasjon og vibrasjoner. Nå er samlingen oppdatert med nye standarder.

Serien av standarder for måling av luftlydisolasjon og trinnlydnivå i felt (på stedet) er oversatt til norsk. Dette er NS-EN ISO 16283-1 for måling av luftlydisolasjon, 16283-2 for måling av trinnlydisolasjon og 16283-3 for måling av fasadelydisolasjon. Standardserien erstatter tidligere feltmålemetoder i NS-EN ISO 140-serien, del 4, 5 og 7. 

Metoder som brukes for vurdering av måleresultatene, NS-EN ISO 717-serien, gjennomgikk også en forenklet revisjon. Disse ble utgitt på norsk i 2016. 

Revisjon av målemetoder

Revisjonen av målemetoder hadde som mål å forenkle begge standardseriene, og det var ventet en god del endringer bl.a. for lave frekvenser. Endringene ble ikke like omfattende som opprinnelig planlagt. Det har likevel satt fokus på problemene ved lave frekvenser (bassen, gangelyd mv.), og flere land har begynt å se på nasjonalt regelverk og standarder for lydklasser, inklusiv de nordiske landene.

Norsk Standard for lydklasser NS 8175 er ikke noe unntak. Revisjonen har pågått de siste par årene og vurdering av lave frekvenser for luftlyd- og trinnlydisolasjon i boliger er planlagt. Dette kan påvirke enkelte valg av konstruksjonsløsninger for å tilfredsstille grenseverdier for lydforhold. 

Revisjonsarbeidet går mot avslutning og forslaget er i godkjenningsprosessen, og ny revidert utgave av NS 8175 forventes å komme ut i løpet av sommeren. 

Tilsvarende standard for vibrasjonsklasser, NS 8176, spesifiserer en målemetode for vibrasjoner i bygninger forårsaket av landbasert samferdsel og gir kriterier for bedømmelse av helkroppsvibrasjoner i boliger. Standarden er tilgjengelig både på norsk og engelsk.
NS-ISO 1996-serien standarder for måling av lydnivå fra ulike støykilder er også nylig blitt revidert. Korreksjoner for støy fra fly-, tog- og veitrafikk er blitt endret etter nyere forskning og WHOs anbefalinger. Bedømmelse av støyen (korreksjoner) fra disse kildene er blitt strengere.

Abonnement på standardsamling 

Standardsamlingen Feltmetoder – Bygningsakustikk inneholder alle disse standardene, i tillegg til andre relevante standarder. Skaff deg hele samlingen med et abonnement, eller kjøp standardene enkeltvis ved å klikke på «Vis innhold av samlingen» og velg de enkeltstandardene du trenger. 

Sist oppdatert: 2019-06-03

Feltmålemetoder - Bygningsakustikk

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 4 400,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder et utvalg av standarder som omhandler Feltmålemetoder og Bygningsakustikk.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Vis abonnementsmuligheter

NOK 818,00 (eks. mva)

Akustikk - Feltmåling av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler - Del 1: Luftlydisolasjon (ISO 16283-1:2014)

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 040,00 (eks. mva)

Akustikk - Feltmåling av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler - Del 2: Trinnlydisolasjon (ISO 16283-2:2018)

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 818,00 (eks. mva)

Akustikk - Feltmåling av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler - Del 3: Luftlydisolasjon av yttervegger (ISO 16283-3:2016)

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 794,00 (eks. mva)

Akustikk - Vurdering av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler - Del 1: Luftlydisolasjon (ISO 717-1:2013)

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 652,00 (eks. mva)

Akustikk - Vurdering av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler - Del 2: Trinnlydisolasjon (ISO 717-2:2013)

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 8175:2012

Standard

NOK 652,00 (eks. mva)

Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-06-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 8176:2017

Standard

NOK 652,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel, vibrasjonsklasser og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 504,00 (eks. mva)

Akustikk - Beskrivelse, måling og vurdering av miljøstøy - Del 1: Grunnleggende størrelser og vurderingsprosedyrer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 778,00 (eks. mva)

Akustikk - Beskrivelse, måling og vurdering av miljøstøy - Del 2: Bestemmelse av lydtrykknivåer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter