Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

Trenger vi en standard for utleieavtale av brakker og moduler?

Standard Norge har mottatt et forslag til et nytt nasjonalt standardiseringsprosjekt. Tanken med prosjektet er å utvikle en kontraktstandard og/eller blankett for utleie av brakker og moduler, og vi ønsker tilbakemelding på hva norske aktører mener om prosjektet.

Bakgrunnen for henvendelsen til oss er et behov for å regulere avtaleforholdet mellom byggherrer, som ofte er kommuner, og entreprenører eller utleiere av brakker og moduler til midlertidige bygg som for eksempel barnehager og skoler. 

Avtale for hele leieforholdet

I dag benyttes ofte standarden NS 8407 på disse kontraktsforholdene, men utfordringen er at den er laget for å regulere en totalentreprise. Det har likevel vist seg å fungere for oppstarts- og avslutningsfasen, hvor mobilisering og demobilisering av brakker og moduler skjer, men ikke i selve utleieperioden som utgjør en vesentlig del av den totale kontraktstiden.

Mange utleiefirmaer må i dag gå med på å benytte NS 8407, fordi kommunene ofte krever det. Utfordringen er at det gjerne er et større behov for detaljering og regulering av ansvarsforholdet knyttet til utleie enn det NS 8407 legger til rette for. Dette fører ofte til at egenproduserte avtaler benyttes, og tolkningsutfordringene i etterkant blir større.

En ren entreprisekontrakt vil kun regulere forholdet frem til overtakelse. Så lenge utleier både er eier av bygget, og i stor grad har vedlikeholdsansvaret, er det både praktisk og juridisk en utfordring å regulere ansvarsforholdet i grensesnittet mellom overtakelsen og leieperioden. Det samme gjentar seg når leien avsluttes og bygget skal settes tilbake til opprinnelig stand og leveres tilbake til utleier. Hvordan bør dette reguleres? Kan en samlet kontraktstandard for hele leieforholdet fra montering til demontering være løsningen?

Vil din virksomhet være med? 

Hvis du har synspunkter på forslaget om en ny Norsk Standard for utleieavtale av brakker og moduler, kan du ta kontakt med Standard Norge og prosjektleder Marthe F. Hagberg så snart som mulig..

Dersom prosjektet blir igangsatt vil vi opprette en ny standardiseringskomité som skal utvikle kontraktstandarden og/eller blanketten. Antatt start på prosjektet vil eventuelt kunne bli allerede i løpet av høsten 2019.

(Denne artikkelen har også vært på trykk i Byggeindstrien nr 13-2019.)

Sist oppdatert: 2019-09-06