Paul Chaffey og Jacob Mehus
Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet får overrakt de to nye BIM-standardene av adm. direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

Vi digitaliserer byggenæringen

Standard Norge har, i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (Dibk), lansert to nye internasjonale standarder som skal fremme BIM på tvers av prosjekter og landegrenser og bidra til tydeligere og mer hensiktsmessig informasjonsstyring.

Med BIM (bygningsinformasjonsmodellering) kan byggherrer, arkitekter, ingeniører og fagfolk innenfor bygg og anlegg, planlegge, utforme og styre byggeprosjekter mer effektivt gjennom hele byggverkets livsløp. 

Lanseringen av standardene skjedde på et frokostmøte 30. april 2019. Her kan du se opptak av innleggene og laste ned presentasjonene som ble holdt.

De to standardene som ble lansert, er:

  • NS-EN ISO 19650-1 Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 1: Begreper og prinsipper
  • NS-EN ISO 19650-2 Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 2: Prosjektfasen

Standardene ble oversatt til norsk mai 2020. Les mer om standardene: Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Se video av innleggene:

Velkommen
Adm. dir. Jacob Mehus i Standard Norge ønsket velkommen og overrakte de to standardene til statssekretær Paul Chaffey
Digitaliseringen i norsk byggenæring
Statssekretær Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet takket for standardene og kommentarte nytten av standardene og standardisering
Digitaliseringen i norsk byggenæring 
Avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen, Direktoratet for byggkvalitet
Hvordan omstiller BAE-næringen seg til økt digitalisering
Direktør Jon Sandnes, Byggenæringens Landsforening
(presentasjon Jon Sandnes)
Hvordan vil norsk byggenæring få nytte av BIM-standardene?
Lars Chr. Christensen, seniorrådgiver i multiBIM og NTNU
(presentasjon Lars Chr. Christensen)
Digital transformasjon - Hva har vi lært fra Storbritannia
Lars Chr. Fredenlund, adm. direktør, Cobuilder AS
(presentasjon Lars Chr. Fredenlund)
Prosessen fram til NS-EN ISO 19650-1 og -2
Øivind Rooth, fagdirektør, DiBK og leder av den europeiske komiteen for BIM
(presentasjon Øivind Rooth)
Den europeiske byggenæringen blir digital – hva skjer i Europa?
Steen Sunesen, fagansvarlig digitalisering/BIM, Link Arkitektur (deltok ikke pga. sykdom men presentasjonen er lagt ut)
(presentasjon Steen Sunesen)
Flere nye internasjonale BIM-standarder på vei
Jøns Sjøgren, markedssjef, Boligprodusentene og leder av ISO-komiteen for bl.a. digitalisering og BIM
(presentasjon Jøns Sjøgren)
Hvor går veien videre nasjonalt
Kjell Ivar Bakkmoen, fagansvarlig BIM, Sykehusbygg og leder av den norske speilkomiteen for BIM
(presentasjon Kjell Ivar Bakkmoen)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til standardisering og BIM kan du kontakte prosjektleder Lisbet Landfald eller prosjektleder Bjørn Brunstad i Standard Norge.

Arrangører:

 
Logoen til Direktoratet for byggkvalitet
 
Standard Norges logo

Sist oppdatert: 2020-06-12

NOK 775,00 (eks. mva)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 1: Begreper og prinsipper (ISO 19650-1:2018)

SpråkNorskUtgave: 2018-12 (2020-05-20)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 2: Prosjektfasen (ISO 19650-2:2018)

SpråkNorskUtgave: 2018-12 (2020-05-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) - Informasjonsforvaltning med BIM - Del 1: Begreper og prinsipper (ISO 19650-1:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) - Informasjonsforvaltning med BIM - Del 2: Prosjektfasen (ISO 19650-2:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang