2020 Nyheter

 

Til standarden er det tidligere utarbeidet en veiledning som gir eksempler på bruk av standarden. Denne veiledningen har kommet i ny utgave i desember 2020.

2020-12-18

Mer om Ny veiledning til standarden for tilstandsanalyse av byggverk, NS 3424
 

Vi har samlet våre bestselgende standarder, blanketter, standardsamlinger og kurs innen bygg, anlegg og eiendom.
Sjekk listen og se om det er noe du mangler!

2020-12-15

Mer om Årets bestselgere innen bygg, anlegg og eiendom
 

NS-EN 206 gjelder for betong til plasstøpte konstruksjoner, prefabrikkerte konstruksjoner og lastbærende produkter for bygg- og anleggskonstruksjoner. Det nasjonale tillegget angir egne nasjonale bestemmelser som gjelder for konstruksjoner i Norge. 18 punkter i det nasjonale tillegget er revidert.

2020-12-01

Mer om Oppdatert standard for betong
 

Norsk Standard, NS-EN ISO 41014, hjelper virksomheter med å utvikle og forbedre sin FM-strategi ut fra og som støtte til virksomhetens strategi.

2020-12-01

Mer om Utvikling av FM-strategi – NS-EN ISO 41014 viser hvordan
 

Forslaget til standarden NS 3515:2021 Vann- og fuktskader i bygninger – Skadebegrensning og sanering, setter krav til prosess, dokumentasjon og gjennomføring av tiltak etter vann- og fuktskader i bygninger. Forslaget er på høring fram til 31. desember.

2020-11-16

Mer om Ny standard for skadebegrensning og sanering ved vann- og fuktskader i bygninger, på høring
 

Standarden for planlegging av brannbeskyttelse av fasader og tak er helt ny i sitt slag. NS 3912 tar for seg tiltak med både passiv og aktiv brannbeskyttelse og en kombinasjon av disse.

2020-11-05

Mer om Ny standard om utvendig brannbeskyttelse
 

Nå starter utviklingen av norske standarder for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Vil du eller din virksomhet delta i arbeidet?

2020-11-02

Mer om Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser – på tide å sette standarden
 

Denne høsten starter arbeidet med en Norsk Standard som kan bidra til prosesser for «riktig med en gang» innenfor installasjoner for brannsikkerhet. Standardens viktigste hensikt skal være å hindre feil i utførelsesfasen. Det er fortsatt mulig å bli med i arbeidet.

2020-10-22

Mer om Utvikler ny Norsk Standard for brannsikkerhet - Kontroll av utførelse
 

BIM gir mange muligheter, men hvor langt har man kommet, og i hvilken grad benyttes BIM som felles verktøy mellom de ulike aktørene i verdikjedene? Vi har gjennomført en undersøkelse om praktisk bruk av BIM i håp om å kunne bidra til bedre innsikt i bruk og prosesser. 20. oktober ble rapporten lansert på et frokostmøte.

2020-10-20

Mer om BIM-rapport om barrierer og muligheter lansert
 

Den nye standarden, NS 3845, skal bidra til gode, klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann. Bak standarden står en bredt sammensatt komité av eksperter fra grøntanleggs- og byggebransjen. 8. oktober ble standarden lansert på et frokostmøte.

2020-10-09

Mer om Norsk Standard for blågrønn faktor lansert
1 2 3 > »