2020 Nyheter

 

Teknologien, ønske om energieffektivitet og gode leietakeropplevelser stiller større krav til gjennomføringsevne og faglig kompetanse. Standard Norge møter dette kravet ved å gi ut NS 3420 – YB som omhandler funksjonsbeskrivelser og systemintegrasjon innen bygningsautomatisering og sikkerhet.

2020-02-25

Mer om NS 3420 del YB gjør det enklere for deg som jobber med bygningsautomatisering
 

Praktisk og anvendelig veiledning beskriver løsninger som følger krav i forskrifter og gir anbefalinger i samsvar med bransjestandarder og normer. Veiledning er utarbeidet som et supplement til standarden NS-EN 1264 som er utgitt i fem deler.

2020-02-24

Mer om Ny veiledning til NS-EN 1264 for vannbåren gulvvarme
 

Deler av standardserien NS 3457 er på høring. Mandag 24. februar var det høringsmøte hvor de ulike forslagene ble presentert.

2020-02-24

Mer om Norsk Standard for klassifikasjon av byggverk på høring
 

Standardserien NS 9600 for tilkomstteknikk har nå to nye deler og fire reviderte delstandarder tilgjengelig.

2020-02-13

Mer om To nye deler og fire reviderte delstandarder for tilkomstteknikk
 

Norsk Standard for fuktsikker bygging, NS 3514, gir aktørene i byggebransjen et verktøy for å unngå fuktrelaterte hendelser i utførelsesfasen og bidrar til økt bevissthet på fuktsikker bygging.

2020-01-20

Mer om Ny standard for fuktsikker bygging
 

Standard Norge oppretter en komité som skal utvikle beskrivelsestekster for sikkerhetstjenester. Velkommen til informasjonsmøte 26. februar!

2020-01-13

Mer om Vil du være med å utvikle en ny Norsk Standard for sikkerhetstjenester?
 

Beskrivelsestekster for bygningsautomatisering og sikkerhet er i 2019 samlet i ny del i NS 3420: del YB.

2020-01-09

Mer om NS 3420-YB – Endringer 2019
 

NS 3420-T er revidert i 2019. Her finner du informasjon om de viktigste endringene. Endringene tydeliggjør standardens krav til ferdig behandlet overflate og gir bestiller et bedre grunnlag for å velge estetisk klasse.

2020-01-09

Mer om NS 3420-T – Endringer i 2019
 

NS 3420-U Rørinstallasjoner er revidert i 2019. Her finner du informasjon om de viktigste endringene. Det er blant annet lagt til flere beskrivelsestekster for innendørs og utendørs rørinstallasjoner.

2020-01-09

Mer om NS 3420-U – Endringer 2019
 

Elektrodelene i NS 3420 er revidert i 2019. Her finner du informasjon om de viktigste endringene som er gjort i NS 3420, delene W, X, BN og BQ.

2020-01-09

Mer om NS 3420-W, X, BN og BQ – Endringer 2019
1 2 > »