Personer med hjelm over en konstruksjonstegning

BIM-rapport om barrierer og muligheter lansert

BIM gir mange muligheter, men hvor langt har man kommet, og i hvilken grad benyttes BIM som felles verktøy mellom de ulike aktørene i verdikjedene? Vi har gjennomført en undersøkelse om praktisk bruk av BIM i håp om å kunne bidra til bedre innsikt i bruk og prosesser. 20. oktober ble rapporten lansert på et frokostmøte.

BAE er en stor og viktig næring for norsk økonomi, og en arena for mangefasettert utvikling. Den er i tillegg sammensatt av mange typer virksomheter som bidrar til å bygge, vedlikeholde og utvikle infrastruktur i samfunnet.

Målet for undersøkelsen har vært å bygge innsikt om hvilke forhold som bidrar til bruk av åpne standarder for BIM i bygge- og anleggsbransjen. Undersøkelsen omfatter dybdeintervju med ledere og fagpersoner hos noen av de største byggherrene og entreprenører i Norge. Disse to aktørene er valgt fordi det er de som i stor grad stiller krav til de digitale løsninger i en byggeprosess.

Veien videre med BIM

Rapporten fra undersøkelsen gir et verdifullt øyeblikksbilde av situasjonen og uttrykk for hva aktører mener kan være veien videre. Standard Norge vil benytte funnene i undersøkelsen til å fortsette dialogen med aktørene i BAE-næringen og håper dette kan være et bidrag til å utvikle mekanismer som gir gevinster og bedre effektivitet på områder som ikke er sensitive for konkurranse.

BIM-rapporten

Her kan du laste ned BIM-rapporten "Gevinstrealisering med BIM - barrierer og muligheter" som ble lansert på frokostmøtet.

Innlegg på frokostmøtet

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med ansvarlig for Thomas Oscar-Andersen eller Alexandra Klimek som begge jobber med markeds- og forretningsutvikling i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2020-10-30

NS 8360:2015

Standard

NOK 893,00 (eks. mva)

BIM-objekter — Navngivning, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og objektbiblioteker for byggverk

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-06-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

BIM-objekter - Navngivning, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og objektbiblioteker for byggverk - Veiledning til NS 8360:2015 - P-774:2017

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 1: Begreper og prinsipper (ISO 19650-1:2018)

SpråkNorskUtgave: 2018-12 (2020-05-20)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 2: Prosjektfasen (ISO 19650-2:2018)

SpråkNorskUtgave: 2018-12 (2020-05-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Veiledning om implementering av EN ISO 19650-1 og -2 i Europa

SpråkEngelskUtgave: 2020-06 (2020-07-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 3: Driftsfasen (ISO 19650-3:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-08 (2020-09-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 5: Informasjonsforvaltning med fokus på sikkerhet (ISO 19650-5:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-07 (2020-07-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Bygningsinformasjonsmodellering og andre digitale prosesser innen bygg og anlegg — Metode for å beskrive, opprette og vedlikeholde egenskaper i sammenkoplete dataordbøker (ISO 23386:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-03 (2020-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Datamaler for bygningsobjekter brukt gjennom livsløpet til byggverk — Konsepter og prinsipper (ISO 23387:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-07 (2020-08-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang