Barcode
Foto: Sesilie Halland

Årets bestselgere innen bygg, anlegg og eiendom

Vi har samlet våre bestselgende standarder, blanketter, standardsamlinger og kurs innen bygg, anlegg og eiendom.
Sjekk listen og se om det er noe du mangler!

7 mest solgte kurs, BAE

Vi tilbyr ulike typer kurs som E-læringskurs, digitale kurs, klasseromskurs og bedriftsinterne kurs. Samlet sett blir dette de mest populære kursene innen BAE:

 1. NS 3420 – Beskrivelsessystem bygg og anlegg
 2. NS 8405 og NS 8406 – Bygge- og anleggskontrakter
 3. NS 8407 – Totalentreprise 
 4. Samspillsentreprise
 5. NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner
 6. NS 6460 Drift av tekniske bygningsinstallasjoner
 7. NS 8417 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser

Se oversikt over kommende kurs innen BAE

 

5 mest solgte byggesaksblanketter

 1. Byggesaksblankett 5181:2016 Erklæring om ansvarsrett
 2. Byggesaksblankett 5185:2016 Gjennomføringsplan
 3. Byggesaksblankett 5149:2016 Kontrollerklæring med sluttrapport
 4. Byggesaksblankett 5191:2013 Plan for uavhengig kontroll
 5. Byggesaksblankett 5154:2015 Nabovarsel, Gjenpart nabovarsel og kvittering. 

 

10 mest solgte byggblanketter

 1. Byggblankett 8406 A:2008 Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider - Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
 2. Byggblankett 8407 A:2011 Formular for kontrakt om totalentreprise
 3. Byggblankett 8405 A:2008 Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 4. Byggblankett 3427:2019 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført.
 5. Byggblankett 8401:2010 Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag
 6. Byggblankett 8402:2011 Formular for kontrakt om rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid
 7. Byggblankett 8417 A:2011 Formular for kontrakt om totalunderentreprise
 8. Byggblankett 8430 A:2009 Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold
 9. Byggblankett 8415 A:2008 Byggblankett. Formular for underentreprisekontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 10. Byggblankett 8416 A:2008 Formular for forenklet underentreprisekontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

 

10 mest solgte standardsamlinger, BAE 

 1. Byggesaksblanketter – Alle Byggesaksblanketter
 2. Juridiske standarder for bygg og anlegg
 3. NS 3420 Samling – Komplett
 4. NS 3420 Samling for Grunn- og terrengarbeider
 5. NS 3420 Samling for Bygg og anlegg
 6. Eurokode 0 + 1
 7. NS 3420 Samling for Tømrerarbeider
 8. Komplett samling av Eurokoder
 9. Eurokode 3
 10. Eurokode 2

 

25 mest solgte standarder, BAE

 1. NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
 2. NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
 3. NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt
 4. NS 3451:2009+A1:2019 Bygningsdelstabell
 5. NS 3960:2019 Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold
 6. NS 3910:2020 Brannmateriell - Vedlikehold av håndslokkere
 7. NS 8402:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid
 8. NS 8175:2019 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper
 9. NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag
 10. NS 8417:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser
 11. NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger
 12. NS 8415:2008 Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 13. NS 3420-1:2019 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 1: Fellesbestemmelser
 14. NS-EN 671-3:2009 Faste brannslokkesystemer - Slangesystemer - Del 3: Vedlikehold av slangetromler med formstabil slange og slangesystem med flatslange
 15. NS 3450:2014 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold
 16. SN/TS 3456:2018 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger (FDVU-dokumentasjon)
 17. NS 3405:1984 Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg
 18. NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring
 19. NS 3451:2009+A1:2019 Bygningsdelstabell
 20. NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner
 21. NS 6450:2016 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner
 22. NS 8400:2005 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser
 23. NS 8416:2009 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 24. NS 11001-1:2018 Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publik
 25. NS 3453:2016 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt

Sist oppdatert: 2020-12-21