Tre arbeidere på en byggeplass
(Illustrasjonsfoto: Per-Martin Grambo, Veidekke)

Beredskapshåndtering av epidemisk forebygging på arbeidsplassen

Med bakgrunn i spredningen av COVID-19 har den kinesiske standardiseringsorganisasjonen SAC nå foreslått et nytt prosjekt for å utvikle en standard som skal gi veiledning om hvordan produktiviteten og driften kan opprettholdes og samtidig hindre spredning av en epidemi.

Kina har foreslått en nytt prosjektforslag som nå er til avstemning i den internasjonale komiteen for fasilitetsstyring,  ISO/TC 267 Facility Management. Hvis prosjektet godkjennes vil det opprettes en ny arbeidsgruppe med kinesisk ledelse under komiteen i ISO.

Formålet og fordeler

Målet med en standard for beredskapshåndtering av epidemisk forebygging på arbeidsplassen er å beskrive hvordan fasilitetsstyring kan bidra til å

 • beskytte og sikre de ansattes fysiske og mentale helse
 • forhindre spredning av en epidemi
 • opprettholde produktiviteten i virksomheten og sikre stabil drift

Forslag til ny standard

Det foreslås å utarbeide en ny standard som omfatter disse temaene:

 • Fastsette mål for fasilitetsstyring (FM)
 • Strategiske planer
 • Etablering av kriseledelse av virksomheten
 • Krav til forebygging av epidemier
 • Ressursstyring og personalledelse
 • Informasjonssikkerhet
 • Intern kommunikasjon
 • Forebyggende tiltak og adgangskontroll
 • Driftsledelse av fasilitetene
 • Arealstyring

Koordinering med andre aktiviteter og prosjekter i ISO

Dersom dette prosjektet blir startet opp vil det være behov for koordinering med tilgrensende aktiviteter og prosjekter i to andre ISO-komiteer.

 • ISO/TC 59 Buildings and civil engineering works
  Denne komiteen utvikler akkurat nå standarden ISO/DIS 23234 Buildings and civil engineering works - Security - Planning of security measures in the built environment. I tillegg har komiteen et beslektet prosjektforslag som går ut på «hvordan bygge», på høring. Les mer om prosjektforslaget fra ISO/TC 59.
 • ISO/TC 292 Security and resilience

Si din mening og eventuelt delta i arbeidet?

Dersom du har innspill til prosjektet og kunne tenke deg å delta i arbeidet hvis det blir startet, gi beskjed til prosjektleder Merete Holmen Murvold.

Prosjektforslaget er ute på avstemming i ISO/TC 267 fram til juli og vi trenger eventuelle innspill innen 1. juni. Det er den norske speilkomiteen for fasilitetsstyring (SN/K 226) som behandler norske innspill til forslaget.

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Sist oppdatert: 2020-09-02