Ventilasjonsrør

Bygningers rolle i folkehelsekriser

Med bakgrunn i spredningen av COVID-19 foreslår den kinesiske standardiseringsorganisasjonen SAC å utarbeide en ny teknisk rapport (TR) i ISO/TC 59. Prosjektforslaget har tittelen "Buildings and civil engineering works – Building resilience strategies related to public health emergencies – Compilation of relevant information".

Hensikten med forslaget er å høste globale erfaringer og samle informasjon om hvorvidt bygninger spiller en rolle i forbindelse med folkehelsekriser. Den foreslåtte rapporten vil ikke bare granske ulike folkehelsekriser fra det siste tiåret, men den vil også se spesielt på erfaringene som nå gjøres i forbindelse med COVID-19. På sikt kan en slik teknisk rapport danne grunnlag for en ny ISO-standard.

  • Kan måten en bygning er prosjektert eller konstruert på, ha innvirkning på spredningen av et virus?
  • Om så er tilfelle, hvilke deler av prosjekteringen eller konstruksjonen ser man spiller inn?
  • Hvilke betraktninger er gjort av brukere, arkitekter, ingeniører, forskere og andre interessenter?
  • Kan dette eventuelt medføre nye krav til prosjektering og konstruksjon av bygninger i tiden som kommer?

Det foreslåtte dokumentet kan også være relevant for andre ISO-komiteer, som ISO/TC 304 Healthcare organization management, ISO/TC 262 Risk management, ISO/TC 292 Security and resilience, ISO/TC 267 Facility management, ISO/TC 205 Building environment design, ISO/TC 268 Sustainable cities and communities og ISO/TC 268/SC 1 Smart community infrastructures. Disse komiteene vil med tanke på mulig samarbeid informeres om prosjektforslaget mens det er ute på avstemming, og de vil også inviteres til å sende ISO/TC 59 sine synspunkter på forslaget.

Se hele forslaget som har tittelen "Buildings and civil engineering works – Building resilience strategies related to public health emergencies – Compilation of relevant information" (kun på engelsk).

Prosjektforslaget er ute på avstemming i ISO/TC 59 fram til 14. april. Ta kontakt med prosjektleder Kari S. Borgos (sekretær i ISO/TC 59) dersom dette høres interessant ut, eller om det frister å bli med i arbeidet.

Sist oppdatert: 2020-04-20