Kolleger diskuterer

Bygningsdelstabellen skal revideres – ønsker du å bidra?

Standard Norge skal starte en nasjonal komité som skal revidere bygningsdelstabellen, NS 3451. Til dette arbeidet søker vi fagfolk.

Bygningsdelstabellen er svært innarbeidet i bransjen og benyttes i stort omfang i bygg- og anleggsnæringen, mange uten å vite om at den er forankret i Norsk Standard 3451 Bygningsdelstabell. 

Standarden fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering og koding av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og de tilhørende utvendige anlegg. Den benyttes ofte i forbindelse med beskrivelsessystemer, 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner og innenfor BIM.  

NS 3451 er en standard innenfor klassifikasjonssystemer for BAE-sektoren i Norge og benyttes gjerne sammen med andre klassifikasjonsstandarder, som NS 3457-serien med tabeller for bygningstyper, romfunksjoner m.m.

Bakgrunn for revisjonen

Underlaget for revisjon er NS 3451 fra 2009, samt endringsbladet fra 2019. Endringen fra 2009-utgaven er et nytt tillegg (A) med revidert tabell-struktur (tilrettelagt for levering på xml-format). Tabellen er tospråklig, som betyr at teksten i bygningsdelstabellen nå foreligger på engelsk. 

Det er ikke gjort endringer i det tekniske innholdet, men tilbakemeldinger fra bransjen tyder på behov for supplering med flere koder og tekster.

Dette sees i sammenheng med utvikling og revisjoner av andre standarder som kommer innenfor klassifisering av byggverk, for eksempel innenfor serien NS 3457. Der finner vi standarder for identifikasjon i digitale modeller for merking i bygninger, standardisering av TFM-systemet. 

Revisjonen av NS 3451 sees også i sammenheng med den pågående revisjonen av NS 8360 BIM-objekter.

Delta i komiteen

Vi planlegger at arbeidet i komiteen SN/K 403 skal starte i andre kvartal i 2020.

Har du spørsmål knyttet til standardenes innhold og bruk, eller vil du delta i revisjonsarbeidet, kan du kontakte Merete Fadler i Standard Norge.

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

 

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

              
Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2020-04-20