Komite diskuterer
Foto: Nicolas Tourrenc

Er det behov for å oppdatere NS 3466?

Standard Norge ønsker tilbakemelding om det er behov i markedet for å oppdatere NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.

Standarden ble gitt ut første gang i 2009 og beskriver en systematikk og en mal for utarbeidelse og bruk av miljøprogram og oppfølgingsplaner for ytre miljø fra planlegging til riving og sanering.

Standarden gjør det enklere for store og små aktører å planmessig velge løsninger som tar hensyn til ytre miljø. Innholdet i miljøprogram med tilhørende miljøoppfølgingsplaner kan gjenbrukes som del av miljødokumentasjon, entreprisekontrakter og vedlikeholdsavtaler.

Komiteen (SN/K 255) som utviklet standarden, bestod av representanter for Bane NOR, Statens Vegvesen, MESTA, NHP-nettverket, Arkitektbedriftene, Multiconsult, Sintef Byggforsk, DIBK, RIF, Statsbygg.

Tilbakemelding og deltakelse

Dersom tilbakemeldingene viser at det foreligger et revisjonsbehov, vil dette arbeidet starte høsten 2020.

Vi ønsker følgende tilbakemeldinger:

• Om det er behov for revisjon av NS 3466

• Om du/ din virksomhet ønsker å delta i et eventuelt revisjonsarbeid

Tilbakemeldinger og spørsmål sendes til Standard Norges prosjektleder Merete Fadler.

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Sist oppdatert: 2020-09-02

NS 3466:2009

Standard

NOK 652,00 (eks. mva)

Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang