Bilde av rengjøring

Har du kontroll på renholdet?

Hvordan kan man sikre at rent er rent og at det er en hensiktsmessig avtale mellom oppdragsgiver og leverandør av renholdstjenester? Å bruke standardene NS-INSTA 800 for rengjøringskvalitet og NS 8431 med kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester, kan være løsningen.

I alle virksomheter er det viktig å ha orden og system på renholdet, og de som leverer tjenesten bør være like opptatt av at de kan levere tjenester i henhold til oppdragsgivers ønsker og hva som er avtalt. Den enkleste måten å sikre dette på er å bruke en standardkontrakt, NS 8431, som er utarbeidet i fellesskap av de ulike partene.

Samtidig er det viktig at partene er enige om hva som er «rent» og det kan standarden NS-INSTA 800 brukes til. Og at rent er rent, og at det er riktig kvalitet på renholdet i de ulike lokalene, vil være like viktig når renholdet utføres av egne ansatte. Det handler om å bruke ressursene på riktig og en mest mulig optimalisert måte.

Standardkontrakt - NS 8431

Standarden angir alminnelige kontraktsbestemmelser til bruk ved levering av renholdstjenester mellom en oppdragsgiver og en leverandør. Med denne standardkontrakten er man sikker på å få en tjeneste som tilfredsstiller dagens lovpålagte og øvrige krav til et profesjonelt samarbeid.

NS 8431 er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor én part (leverandøren) påtar seg å levere renholdstjenester og renholdsrelaterte serviceoppgaver i en angitt periode for den andre parten (oppdragsgiveren). Standarden kan også brukes i kontraktsforhold der én part (underleverandøren) påtar seg en del av den leveransen som leverandøren har påtatt seg. 

Rengjøringskvalitet - NS-INSTA 800

Standarden kan brukes til å angi en ønsket kvalitet og til å kontrollere oppnådd rengjøringskvalitet i alle typer bygninger og lokaler. NS-INSTA 800 er uavhengig av hvilken rengjøringsmetode, hvilket system som brukes og rengjøringshyppigheten.

Standarden beskriver to hovedprinsipper: Visuell kontroll og kontroll med måleinstrumenter. For et bestemt rengjøringsarbeid kan det være aktuelt å benytte enten visuell kontroll eller kontroll med måleinstrumenter, eller en kombinasjon av disse. De instrumentelle målemetodene kan være et supplement for spesielle typer lokaler innenfor for eksempel elektronikk-, legemiddel- eller næringsmiddelindustrien der kunden stiller særlige kvalitetskrav, eller der det er lovkrav som skal overholdes. 

NS-INSTA 800 er utgitt i to separate deler hvor den ene delen beskriver rengjøringskvalitet og den andre omhandler krav til samsvarsvurdering. Målet med del 2 er å sikre at både personer og firma har kunnskap, systemer og verktøy, slik at del 1 brukes på riktig måte.

Standarden kan legges til grunn for renholdskontrakter etter NS 8431 slik at oppdragsgiver og leverandør kan har lik forståelse av hvilken kvalitet på renholdet som skal leveres.

Hva er andres erfaring?

Oppnå kvalitet – bruk standardkontrakter, sier Virke, blant annet om bruken av NS 8431

Fokuserer på kvalitet - ikke penger, sier Re kommune (som fra 1. januar 2020 har blitt en del av Tønsberg) om bruken av NS- INSTA 800

Store arealer krever enhetlig rengjøring, sier Telenor Eiendom om NS-INSTA 800

Sist oppdatert: 2021-09-27

NS 8431:2015

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 180,00 (eks. mva)

Kontrakt om levering av fast renhold

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-12-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Rengjøringskvalitet - Del 1: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Rengjøringskvalitet - Del 2: Sertifisering av organisasjoner og personer som anvender NS-INSTA 800-1 - Krav til attestering av samsvar

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NHS C19003:2021

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Smittevern for virksomheter innen renholdsbransjen — Rev.4

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-02-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang