NS 3420-YB – Endringer 2019

Beskrivelsestekster for bygningsautomatisering og sikkerhet er i 2019 samlet i ny del i NS 3420: del YB.

I denne nye delen finnes beskrivelsestekster for:

  • Automatisering av VVS, elektrotekniske installasjoner for lys, inneklima, energibruk, solavskjerming m.m.
  • Sikkerhetssystemer for brannovervåking, innbruddsovervåking, varsling, adgangskontroll, kameraovervåking m.m.
  • Prosjektering, programmering, levering, montasje, test og igangkjøring

Standarden skal benyttes for beskrivelser av tekniske bygningsinstallasjoner og omfatter systemer og funksjoner såvel vel som enkeltkomponenter i henhold til følgende struktur:

  1. Administrasjonsnivå er brukergrensesnittet for bygningsautomatiserings- og sikkerhetssystemer. Nivået omfatter datamaskiner, databaser og programvare med tildeling av tilganger og presentasjon av bilder, alarmer, trender og data.
  2. Automatiseringsnivå omfatter funksjonene for styring, regulering og overvåking.
  3. Feltnivå omfatter feltmontert utstyr som sensorer og aktuatorer.

Alle deler av NS 3420 er i 2019 omstrukturert for tilpasning til nytt digitalt format. Det er for eksempel innført fast nummerering for y-punkter.

Dette dokumentet er utarbeidet av komite SN/K 433 Bygningsautomatisering og sikkerhet – NS 3420 Del YB.

Komiteen som har revidert standarden, har bestått av medlemmer fra følgende virksomheter:

COWI AS, Entra Eiendom AS, Erichsen & Horgen AS, GK Inneklima AS, Integra, Rambøll Norge AS, Schneider Electric Norge AS, Siemens AS og Statsbygg.

Hvilke beskrivelsestekster finnes i de enkelte delene?

For spørsmål til NS 3420-YB, kontakt prosjektleder Merete Fadler

Les mer om hva som er nytt i 2019-utgaven av NS 3420

Sist oppdatert: 2020-01-10

NS 3420-YB:2019

Standard

NOK 969,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del YB: Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang