ISO har sendt «norsk» musikkromstandard på høring

En Norsk Standard for øvingsrom vekket internasjonal interesse og er videreutviklet i ISO. Nå er forslaget til en internasjonal standard på høring.

Standarden som nå er sendt på høring, ISO 23591 - Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces, beskriver kriterier for lydforholdene i rom som brukes til musikkøving, både øvingslokaler, små konsertsaler og flerbruksrom. Standarden kan brukes både under bygging av nye rom og under oppussing.

Internasjonal interesse

Den norske standarden for musikkrom kom ut  i 2014 og brukes både under bygging av nye musikkøverom og under utbedring av øvingsrom på skoler og andre bygninger.

Den ble raskt oversatt til engelsk har blitt solgt til kunder i bl.a. Brasil, Mongolia, Australia, Sør-Korea, USA, og Kina, i tillegg til flere europeiske land.

I Storbritannia har standarden blitt brukt til å dimensjonere øvingsrom, mens den i Ungarn er lagt til grunn for en omfattende undersøkelse om spilleopplevelse i ulike øvingsrom. I Australia ble den brukt i planleggingen av det nye musikkonservatoriet i Melbourne.

Det internasjonale forslaget følger den originale norske standarden i hovedtrekk, men det er gjort noen tilpasninger med tanke på ulike lands behov, ulike typer musikkinstrumenter og på grunnlag av erfaringer man har gjort i Norge og andre land.

Les mer: Norsk musikkrom-standard solgt til hele verden

Si din mening

Nå skal 30 medlemsland til ISO/TC 43/SC 2 Building acoustics, stemme over standarden. Standard Norge skal gi sin stemme på vegne av Norge og du kan lese høringsutkastet her. Høringsfristen er 15. desember.

Den internasjonale arbeidsgruppen som har jobbet med forslaget, har 28 representanter fra flere europeiske land, Japan, Brasil, Sør-Korea og USA.

Jon G. Olsen, daglig leder i Akershus musikkråd, har ledet arbeidet sammen med Standard Norges prosjektleder Iiris Turunen-Rindel.

GODE ØVINGSFORHOLD:

GODE ØVINGSFORHOLD: Standarden stiller krav til akustikken i rom både for korps og de som spiller alene. Foto: Istock

Sist oppdatert: 2020-11-02