Uterom i by med grøntområde og vann
Foto: Hanne Wells/ Standard Norge

Ny Norsk Standard for blågrønn faktor

Norsk Standard for blågrønn faktor er utviklet av en bredt sammensatt komité av eksperter fra grøntanleggs- og byggebransjen. Den nye standarden skal bidra til gode, klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann.

I byggeprosjekter finnes det et bredt spekter av virkemidler for et sunnere utemiljø og klimatilpasning, men de blir ikke alltid valgt. Med Norsk Standard for blågrønn faktor (BGF) vil det bli enklere for kommuner å stille krav om klimatilpasninger i nye byggeprosjekter, noe som vil gjøre at naturbaserte løsninger velges oftere.

Verktøy for planlegging

Den nye standarden, NS 3845, skal bidra til bedre håndtering av overvann og bevaring, forbedring og opparbeidelse av vegetasjon. Beregningsmetoden i standarden brukes i tidlig detaljplanlegging av et byggeprosjekt. Kravet til blågrønn faktor gir føringer for bruk av åpen overvannshåndtering og vegetasjonselementer uten å angi spesifikke løsninger. Dermed kan arkitekten og landskapsarkitekten bruke kravet for å planlegge «grønnere bygg» og flerfunksjonelle uteområder som kan håndtere villere og våtere klima. 

Lik praksis

I dag foreligger flere versjoner av blågrønn faktor. Bakgrunnen for arbeidet i standardiseringskomitéen var ønsket om å sikre enhetlig bruk av virkemiddelet. Komitéen, som har bestått av anleggsgartnere, landskapsarkitekter, produsenter, ingeniører, arkitekter og representanter fra forskning og undervisning, har utarbeidet standarden tilpasset norsk klima og forhold. 

Les mer om Norsk Standard for blågrønn faktor

Fakta

Blågrønn faktor er et verktøy for kvantifisering av vegetasjon og vannelementer i byggesaker. Dette bidrar til uterom tilrettelagt for vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet.

Sist oppdatert: 2020-10-09

NS 3845:2020

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Blågrønn faktor — Beregningsmetode og vektingsfaktorer

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang