Blikkenslager i arbeid
(Illustrasjonsfoto: bliblikkenslager.no)

Ny standard for blikkenslagerarbeider på høring

Det er laget et utkast til en ny Norsk Standard for blikkenslagerarbeider, NS 3420-PN. Forslaget er nå på høring fram til 1. august og du/din virksomhet inviteres til å komme med innspill.

Forslaget, som benevnes prNS 3420-PN:2020 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del PN: Blikkenslagerarbeider, omfatter beskrivelsestekster for blikkenslagerarbeider inklusive takrenner og nedløpsrør av plast.

Denne standarden er en del av NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. NS 3420 er et komplett system for å beskrive bygging og riving av bygg og anlegg på et detaljert eller mer sammensatt nivå. Tidligere var blikkenslagerarbeider en integrert i NS 3420-P, men er nå skilt som en egen del. Del P Metallarbeider revideres samtidig med at del PN utgis og legges ut på egen høring.

Alle innkomne kommentarer vil bli behandlet av standardiseringskomiteen SN/K 425 for metallarbeider.

For å få tilgang til høringsdokumentet og for å sende inn eventuelle kommentarer, må du gå inn i vårt høringssystem "Standarder på høring". Det er gratis å få tilgang til høringsdokumentet. Det eneste som kreves er at du er registret som bruker.

Sist oppdatert: 2020-09-02