Bare føtter på tregulv
Grunnvarme er en måte å få behagelig gulv på (foto: Unsplash)

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på nyhetsbrev

Ny standard for grunnvarmebrønner på høring

En helt ny standard for etablering og drift av grunnvarmebrønner er på høring fram til august.

Fra ide til standard

Høsten 2019 startet arbeidet med utvikling av en ny, felles europeisk standard med krav til grunnvarmebrønner. Nå er forslaget på offentlig høring og det kan lastes ned via vår høringsportal "Standarder på høring". Det eneste som kreves er at du er registrert som bruker.

Innholdet i standarden

Komiteen som har utviklet standarden for grunnvarmebrønner er CEN/TC 451 «Water wells and borehole heat exchangers». Standarden heter prEN 17522 Design and construction of borehole heat exchangers (forstavelsen "pr" viser at det er er et høringsforslag).

Standarden setter krav til hele prosessen med etablering av grunnvarmeborehull og til ferdigstillelse og vedlikehold av det.

  • This document covers standardization in the field of geological and environmental aspects, design, drilling, construction, completion, operation, monitoring, maintenance, rehabilitation and decommissioning of borehole heat exchangers for uses of geothermal energy.
  • The direct expansion and thermal syphon techniques are excluded from this document

Tilbaketrekking av NS 3056

Når den europeiske standarden blir utgitt, vil vi måtte trekke tilbake NS 3056:2012 "Krav til borede brønner i berg til vannforsyning og energiformål". Vår nasjonale standard ble meldt inn i prosjektet da arbeidet med EN 17522 startet.

Kommentarer til høringsforslaget eller delta i ferdigstillelsen av den?

Selv om ikke norske eksperter har deltatt i utviklignen av standarden, har vi nå mulighet til å mene noe om den og å sende våre innspill. Kommentarer fra høringen skal behandles i komiteen i høst. Da har vi også mulighet til å delta i arbeidet.

Les forslaget og send dine kommentarer via "Standarer på høring".

For spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Merete H. Murvold.

Sist oppdatert: 2020-09-02