Vannskadet tak
Det kan fort bli dyrt med vannskade i taket (bilde: iStock)

Ny standard for skadebegrensning og sanering ved vann- og fuktskader i bygninger, på høring

Forslaget til standarden NS 3515:2021 Vann- og fuktskader i bygninger – Skadebegrensning og sanering, setter krav til prosess, dokumentasjon og gjennomføring av tiltak etter vann- og fuktskader i bygninger. Forslaget er på høring fram til 31. desember.

Ved vann- og fuktskader i bygninger er det viktig at tiltakene som settes i verk er riktige og virker slik at følgeskader begrenses i størst mulig grad. Innbygging av fukt, spredning av soppsporer eller dårlig rengjøring etter vannskade med infisert vann, kan på et senere tidspunkt gi følgeskader med store økonomiske tap og helseplager for beboere og brukere.

Standarden gjelder fra det er inngått avtale mellom oppdragsgiver og utførende om utførelse av tiltak etter en vann- eller fuktskade, og omfatter aktuelle tiltak fram til det er dokumentert at berørte konstruksjoner eller bygningsdeler er skadefrie og klare for eventuell gjenoppbygging eller tilbakeføring.

Høringen

Forslaget til standard, som benevnes prNS 3515:2021 når det er på høring, er utarbeidet av Standard Norges komité SN/K 346 Fukt i bygninger. Standarden er på høring fram til 31. desember 2020. Last ned høringsforslaget på Standard Norges gratis tjeneste “Standarder på høring”.

Mer info?

Kontaktperson i Standard Norge er prosjektleder Dag Hamre.

Sist oppdatert: 2020-11-16