Brannbil på vei til brann

Standarden kan kjøpes nederst på siden

Ny standard om utvendig brannbeskyttelse

Standarden for planlegging av brannbeskyttelse av fasader og tak er helt ny i sitt slag. NS 3912 tar for seg tiltak med både passiv og aktiv brannbeskyttelse og en kombinasjon av disse.

NS 3912:2020 er første utgave av en standard som hjelper å planlegge, beregne og verifisere brannsikkerheten til utvendig brannbeskyttelse av bygninger på enhetlig måte. Standarden kan brukes av arkitekter, utbyggere, bygg- og brannprosjekterende, og virksomheter som driver med branntetting og slokking.

Mange bygningsbranner oppstår eller spres utenfra

Noe av hensikten med den nye standarden er at det skal bli forutsigbart å sikre mot at en utvendig brann brenner seg igjennom bygningskonstruksjonen, skjuler seg i konstruksjonen eller brenner igjennom et rom og sprer seg til flere etasjer.

Dagens regelverk sier lite om utvendig brannbeskyttelse, men totalskade skjer ofte og for næringsbygg er forsikringstapene store. Dette skal den nye standarden gjøre noe med. Den gir en standard metodikk for å oppnå kontrollerbar dokumentasjon og homogen ytelse.  

Innholdet i standarden

Standarden beskriver brannspredningsmåter og gjennombrenningstid på ulike deler av en bygning. Dokumentet tar for seg eksponering i fire typer utvendig miljø. Både passiv og aktiv brannbeskyttelse beskrives og spesifikasjoner og standarder for ytelse i tabeller for et gitt bygg. Hvordan sluttattest lages og hvilke krav som gjelder, er også beskrevet. 

Standarden tar også for seg verifisering av brannbeskyttelsestiltak med henvisning til andre aktuelle standarder. Vedlikehold av brannbeskyttelse er viet et eget kapittel.  Vesentlig er tillegget med en prøvemetode for å dokumentere ytelsen til passive eller aktive tiltak eller en kombinasjon for å beskytte høye brennbare vegger mot utvendig brann (CW-test).

Trykk på «Forhåndsvis» under for å se hele innholdsfortegnelsen med tillegg.  

Fagside om NS 3912

Les mer om utvendig brannbeskyttelse på fagsiden

Sist oppdatert: 2020-12-01

NS 3912:2020

Standard

NOK 969,00 (eks. mva)

Utvendig brannbeskyttelse av bygninger — Metode for planlegging og verifikasjon

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-10-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang