Bygårder

Ny veiledning til standarden for tilstandsanalyse av byggverk, NS 3424

Til standarden er det tidligere utarbeidet en veiledning som gir eksempler på bruk av standarden. Denne veiledningen har kommet i ny utgave i desember 2020.

Standarden er et verktøy til å få oversikt over tilstand av en bygning eller annet byggverk. Den angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og dokumenteres. Standarden definerer tre analysenivåer og omfang av undersøkelser og vurderinger.

Under vurdering av byggverket sammenlignes de aktuelle forhold med et gitt referansenivå. Det skal angis alle avvik fra referansenivået og beskrives eventuelle tiltak som kan redusere eller lukke avvik.

Basert på NS 3424 er det utarbeidet egne fag- og byggverksspesifikke standarder, eksempelvis NS 3600 for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig (som nå er under revisjon) og NEK 405-3 for elkontroll.

Ny veiledning til NS 3424

I denne nye utgaven av veiledningen har vi i tillegg til generell revidering av innholdet også lagt til et nytt tillegg D Eksempel på metodikk for tilstandsanalyse av sanitærinstallasjoner og vann- og avløpsanlegg. Tillegget omfatter innvendige (VVS) og utvendige (VA) installasjoner for vann og avløp. Tillegget beskriver metodikk, planlegging av tilstandsanalysen, tilstandsregistrering og årsaksvurdering, risikoanalyse, beskrivelse og prioritering av tiltak, rapportering og inspeksjonsprosedyrer for utvendige og innvendige installasjoner.

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Sist oppdatert: 2021-01-07

P-799:2020

Standard

NOK 893,00 (eks. mva)

Veiledning til NS 3424:2012 — Tilstandsanalyse av byggverk — Innhold og gjennomføring

SpråkNorskUtgave: 1 (2020-12-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3424:2012

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang