Fasade til kontorbygg.

Nye standarder i ISO 19650-serien om informasjonsforvaltning med BIM

To nye deler i den internasjonale BIM-serien ISO 19650 har nylig blitt publisert. Standardene tar for seg informasjonsforvaltning med fokus på sikkerhet og driftsfasen til byggverk. I tillegg er det utgitt en veiledning til seriens del 1 og 2, som kom ut i 2018.

Del 3: Driftsfasen til byggverk 

NS-EN ISO 19650-3 gjør det mer effektivt å spesifisere, produsere og levere informasjon til bruk i forvaltning og drift av byggverk. Dette fører til en mer effektiv drift av bygg og gir økt verdi for eier/drifter og for de som bruker bygget til daglig.

Standarden dekker driftsfasen av et byggverks livssyklus, det vil si den perioden da byggverket brukes til sitt tiltenkte formål. Standarden gir eksempler på en kontorbygning i bruk, en del av en motorvei som brukes av biler, lastebiler og andre kjøretøyer, og en transformatorstasjon som brukes til å koble en by til strømnettet.

Det spesielle fokuset i denne delen er å definere og beskrive prosessen for å styre informasjon mellom byggverkets eier/drifter og noen av entreprenørene og arbeidsteamene som vedlikeholder, reparerer eller overvåker bygget. Dette dekker prosessene for:

  • hvordan eier/drifter beskriver prosessen for informasjonsstyring og definerer deres spesifikke informasjonskrav,
  • hvordan entreprenøren/arbeidsteamet beskriver forslag på løsning og vil utføre arbeidet hvis de lykkes med å bli valgt,
  • hvordan hvert team som produserer og leverer informasjon gjennomgår kvalitetsprosesser, og
  • hvordan hele prosessen for informasjonsstyring gjentas så lenge det fortsatt er behov for det.

NS-EN ISO 19650-3 er spesielt rettet mot eiendoms- og anleggsledere som er ansvarlige for å holde byggverk i orden, og entreprenørene eller arbeidsteamene de utpeker for å utføre arbeid på byggene.

Standarden bruker konseptene og prinsippene beskrevet i NS-EN ISO 19650-1. Den definerer en informasjonsstyringsprosess som i mange henseender er lik den som dekker prosjektfasen for et byggverk, som dekkes av NS-EN ISO 19650-2. Det er et nært forhold mellom del 2 og del 3 ved starten og slutten av et nybygg eller ombyggingsprosjekt, fordi den første drifts- og vedlikeholdsinformasjonen gis av prosjekteringsteamene i prosjektfasen, og skal brukes av byggverkets eier eller drifter. Dette betyr at NS-EN ISO 19650-3 også vil være nyttig for prosjekteringsteamene i prosjektfasen. 

Del 5: Informasjonsforvaltning med fokus på sikkerhet 

NS-EN ISO 19650-5 spesifiserer prinsipper og krav for sikker forvaltning av sensitiv informasjon som innhentes, opprettes, behandles og lagres i et byggeprosjekt, et ferdig byggverk, produkt eller en tjeneste.

Standarden gir et rammeverk for å hjelpe organisasjoner i å forstå de viktigste sårbarhetsproblemene og hva som kreves for å håndtere risiko og oppnå et akseptabelt sikkerhetsnivå på forvaltning av informasjon for alle relevante parter i et byggeprosjekt og i alle faser i byggverkets levetid. Bruken av standarden skal ikke være til hinder for et godt samarbeid eller undergrave fordelene som BIM, andre samarbeidsarbeidsmetoder og digital teknologi kan bidra til.

NS-EN ISO 19650-5 vil kunne bidra til å redusere risikoen for tap, misbruk eller endring av sensitiv informasjon som kan påvirke sikkerheten og sårbarheten til: 

  • byggverk;
  • produkter;
  • det bygde miljøet, eller- tjenestene som tilbys i tilknytning til disse.

Tiltakene som beskrives i standarden kan også brukes for å beskytte mot tap, tyveri eller utlevering av verdifull kommersiell informasjon og personopplysninger.

 

Ny veiledning til NS-EN ISO 19650-1 og -2

SN-CEN/TR 17439 er en ny veiledning til NS-EN ISO 19650-1 og -2, og beskriver hvordan disse standardene kan brukes i Europa. Dokumentet gir nødvendig veiledningstekst for å oppnå en grunnleggende forståelse og bedre evne til å implementere NS-EN ISO 19650-1 og -2. Veiledningen forklarer begreper og prinsipper, og gir eksempler på bruk av standardene i prosjekter, på et europeisk nivå.

NS-EN ISO 19650-1 og -2, som kom ut i 2018, skal fremme effektiv informasjonsforvaltning ved bruk av BIM, på tvers av prosjekter, organisasjoner og landegrenser. Standardene setter rammen for hvordan aktørene kan samhandle og informasjon flyte gjennom alle faser i et byggverks livssyklus. Del 1 gir de overordnede prinsipper og termologi, del 2 tar for seg planlegging og prosjektfasen. Ved å bruke disse felles europeiske og globale BIM-standardene vil norsk byggenæring lettere kommunisere og få internasjonal markedstilgang. Med den nye veiledningen som nå er kommet blir dette også arbeidet enklere.

Les mer om del 1 og 2 av NS-EN ISO 19650-serien

Sist oppdatert: 2020-09-14

NOK 652,00 (eks. mva)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 3: Driftsfasen (ISO 19650-3:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-08 (2020-09-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 652,00 (eks. mva)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 5: Informasjonsforvaltning med fokus på sikkerhet (ISO 19650-5:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-07 (2020-07-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 794,00 (eks. mva)

Veiledning om implementering av EN ISO 19650-1 og -2 i Europa

SpråkEngelskUtgave: 2020-06 (2020-07-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang