Hustak med skorsteiner

Revidert standard om krav til skorsteiner i norsk utgave

Standarden NS-EN 1443 om krav til skorsteiner ble revidert i 2019. Nå er den oversatt til norsk.

Byggteknisk forskrift (TEK17) § 15 gir krav til røykkanaler og skorsteiner. Der vises det til norsk standard NS-EN 1443:2019 Skorsteiner – Generelle krav for beskrivelse av kravene og hvordan kravene skal oppfylles. NS-EN 1443 er opprinnelig en europeisk standard som ble revidert i 2019. Denne foreligger nå i norsk utgave.

Se liste med referansestandardene til TEK 17, kapittel 15

Standarden gjelder ikke for frittstående skorsteiner

Standarden angir generelle krav, grunnleggende ytelseskriterier og grenseverdier, der det er aktuelt, for skorsteiner (inkludert tilknytningskanaler og -deler) som brukes til å lede forbrenningsprodukter fra ildsteder til uteluft. Den er ment til bruk som en referanse til produktstandarder for komponenter som brukes ved konstruksjon av skorsteiner.

Standarden angir også minstekrav for merking og samsvarsvurdering. Den kan i tillegg brukes som grunnlag for spesifikasjoner av produkter som omfattes av en europeisk teknisk godkjenning (European Technical Assessment, ETA).

Standarden gjelder ikke for frittstående skorsteiner.

Store forandringer på grunn av miljøhensyn og teknisk utvikling

Standarden fastsetter felles krav, betegnelser og vurderingssystemer for skorsteiner, uavhengig av materiale. Bakgrunnen for revisjonen av NS-EN 1443 er at ildsteder har gjennomgått store forandringer i løpet av de siste årene på grunn av behovet for energiøkonomisering og miljøvern.

Parallelt har det skjedd en teknisk utvikling av skorsteiner. Det har derfor vært nødvendig med nye tilleggskrav til skorsteiner, for eksempel for drift med overtrykk eller ved dannelse av kondensat.

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Sist oppdatert: 2020-09-08

NS-EN 1443:2019

Standard

NOK 818,00 (eks. mva)

Skorsteiner — Generelle krav

SpråkNorskUtgave: 2019-04 (2020-06-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1443:2019

Standard

NOK 652,00 (eks. mva)

Skorsteiner - Generelle krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang