Heisekraner mot blå himmel

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser – på tide å sette standarden

Nå starter utviklingen av norske standarder for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Vil du eller din virksomhet delta i arbeidet?

Norge har som mål under Parisavtalen å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Bygg- og anleggsektoren står for store klimagassutslipp og ved å gjøre disse utslippsfrie vil det føre Norge godt på vei mot å nå disse målene. 

Ved å samle blant annet myndigheter, leverandører, byggherrer og entreprenører kan en sammen utarbeide standarder som setter krav og finne løsninger til å redusere utslipp i bygg- og anleggsplasser. I tillegg må en få på plass en felles begrepsforståelse ved å standardisere terminologien. Dette er et viktig bidrag for å få bygg- og anleggsbransjen for fult inn i det grønne skiftet og for å nå målet om å bli utslippsfrie.     

Ta kontakt med Standard Norges prosjektleder June Munkejord innen 20. november om du eller din virksomhet vil delta i komiteen eller ønsker mer informasjon. Ved stor interesse for komitedeltakelse vil det bli holdt informasjonsmøte før komiteoppstart. 

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

 

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

              
Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2020-11-02