Elektriker jobber i uferdig hus
Foto: Istock

Utvikler ny Norsk Standard for brannsikkerhet - Kontroll av utførelse

Denne høsten starter arbeidet med en Norsk Standard som kan bidra til prosesser for «riktig med en gang» innenfor installasjoner for brannsikkerhet. Standardens viktigste hensikt skal være å hindre feil i utførelsesfasen. Det er fortsatt mulig å bli med i arbeidet.

Behovet for en strukturert planlegging og gjennomføring av kritiske og viktige installasjoner innen brannsikkerhet er stort. Installasjoner som for eksempel brannalarmanlegg har ikke i tilstrekkelig grad blitt gjenstand for den struktur for planlegging og gjennomføring som andre tekniske anlegg.

Elektro- og automasjonsinstallasjoner har jo prosess-standarder som NS 3935 ITB og NS 6450 for prøvedrift å støtte seg til. Disse standardene bidrar til at installasjoner blir «riktig med en gang».

Det å ikke ha obligatorisk kontroll av prosjektering og gjennomføring, bidrar i mange tilfeller til feil, ofte med store økonomiske konsekvenser som fører til oppretting i ettertid. Da blir det ikke «riktig med en gang».

Krav til kontroll

I Plan- og bygningsloven er det krav til at prosjektering og utførelse skal ha uavhengig kontroll for kritiske og viktige områder. Brannsikkerhet er et slikt kritisk og viktig område. Dagens regelverk har krav til en forenklet uavhengig kontroll, men da kun for prosjektering i tiltaksklasse 2 og 3. I stor grad er disse kontrollene som regel av selve brannkonseptet – ikke prosjekteringen eller gjennomføringen.

I veiledningsteksten til SAK (§ 14-3) framgår at kommunen kan be om kontroll også av detaljprosjektering og utførelse av brannsikkerhet. Flere og flere kommuner og oppdragsgivere forlanger nå slik kontroll også på prosjekter i tiltaksklasse 2 og 3.

En Norsk Standard som kan bidra til prosesser for «riktig med en gang» også innenfor installasjoner for brannsikkerhet er derfor viktig å få på plass. Standard Norge har nå startet utviklingen av en slik standard.

Delta i arbeidet

Det er Standard Norges komité SN/K 384 Brannsikkerhet – Kontroll av utførelse som forestår arbeidet. 

Ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Knut Løe om du eller din virksomhet vil delta i komiteen eller ønsker mer informasjon. Komiteens neste møte er i november 2020.

Sist oppdatert: 2020-10-27