Hender som ligger over plandokumenter
Foto: Pexels

Utvikling av FM-strategi – NS-EN ISO 41014 viser hvordan

Norsk Standard, NS-EN ISO 41014, hjelper virksomheter med å utvikle og forbedre sin FM-strategi ut fra og som støtte til virksomhetens strategi.

Mål for fasilitetsstyring (FM)

Det overordnede målet for fasilitetsstyring (FM) er å understøtte mennesker, sted og prosesser i en organisasjon for å forbedre livskvalitet og produktiviteten til kjernevirksomheten. Kort sagt bidrar fasilitetsstyring til at arbeidshverdagen fungerer best mulig og at alle får gjort det de skal gjøre til tiden. FM påvirker sikkerheten, trivselen og livskvalitet i store deler av samfunnet og befolkning gjennom tjenestene den leder og leverer. FM er av strategisk betydning fordi den direkte støtter bestillerens og virksomhetens strategi, slik at målene nås gjennom forvaltning av fasiliteter som er trygge, pålitelige, effektive, kostnadseffektive og bærekraftig.

Utvikling av en FM-strategi

Norsk Standard, NS-EN ISO 41014 Fasilitetsstyring (FM) — Utvikling av en FM-strategi, ble utgitt i 2020. Standarden for FM ledelse (NS-EN ISO 41001) setter krav til at det skal utarbeides en FM-strategi, og denne standarden viser hvordan. NS-EN ISO 41014 er en prosess-standard som beskriver fasene, beslutninger, aktiviteter, informasjon, data og interessenter som må koordineres ved utvikling av en FM-strategi.

NS-EN ISO 41014 hjelper virksomheter med å utvikle og forbedre sin FM-strategi ut fra og som støtte til virksomhetens strategi. På bakgrunn av den overordnede strategien til virksomheten og forståelsen av hvordan FM kan bidra i den, definerer FM organisasjonen krav til leveranser og deretter en strategi for å levere det som etterspørres og kreves. Standarden beskriver hvordan dette kan gjøres.

Standarden gir en felles forståelse av hvilke faktorer som bør vurderes når du utvikler en FM-strategi. Standarden definerer FM-strategi som en beskrivelse av behovene til bestilleren, forslag til løsninger for fasilitetsstyring og en plan for iverksetting av dem.

En FM-strategi støtter organisasjoner til å

 • bedre forstå bestillerens mål og behov og tilpasse leveransen etter bestillerens mål og behov
 • tilpasse FM-krav til bestillerens kjernevirksomhet og aktiviteter
 • forbedre effektiviteten i ledelse av FM og levering av fasilitetstjenester
 • skape en bærekraftig og mer effektiv bruk av ressursene

Den enheten eller organisasjonen som er ansvarlig for FM vil ha stor nytte av en FM-strategi som en del av FM styringssystem. NS-EN ISO 41014 beskriver hvordan dette kan gjøres gjennom å

 1. forstå virksomheten og behovene
 2. utvikle krav til FM
 3. fastsette en strategi for FM
 4. måle og vurdere ytelser
 5. forbedre resultatene

Bruk av NS-EN ISO 41014

Enhver virksomhet som ønsker veiledning, eksempler på beste praksis og en felles metodikk for utvikling av en FM-strategi, vil ha nytte av denne standarden. Standarden viser også eksempler på hvordan virksomhetens behov kan brytes ned til krav og strategi for FM.

Målgruppen for standarden er

 • Eiendomsforvaltere - Offentlig og privat sektor
 • Alle typer virksomheter som kjøper inn tjenester til bygg
 • FM enheten i virksomheten
 • Tjenesteleverandører av fasilitetstjenester (FM)
 • Universiteter og høgskoler med undervisning innenfor eiendomsforvaltning
 • Rådgivere innenfor eiendomsforvaltning

Standardsamlingen for FM

NS-EN ISO 41014 er del av en familie av standarder for fasilitetsstyring. Den sammen med andre relevante standarder er utgitt som en egen samling som består av følgende standarder:

 • NS-EN 41000-serien
 • NS-EN 15221-serien
 • NS 6422
 • SN-ISO/IEC TS 17021-11

Samlingen for fasilitetsstyring gir krav og anbefaling til hvordan ledelse og levering av fasilitetstjenester kan gjøres. Standardene gir veiledning, ideer og impulser til forbedring av FM-organisasjonen og tjenestene som støtter virksomheten. Se mer informasjon om hele samlingen nedenfor.

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Sist oppdatert: 2020-12-11

NOK 775,00 (eks. mva)

Fasilitetsstyring (FM) — Utvikling av en FM-strategi (ISO 41014:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-09 (2020-10-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Fasilitetsstyring (FM)

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 425,00 (eks. mva)

Fasilitetsstyring (FM). Denne elektroniske standardsamlingen inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 41001, NS-EN ISO 41011, NS-EN ISO 41012, SN-ISO/TR 41013, NS-EN ISO 41014, NS-EN 15221-3, NS-EN 15221-4, NS-EN 15221-5, NS-EN 15221-6, NS-EN 15221-7, NS 6422.

SpråkEngelsk

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang