2021 Nyheter

 

Betongstandarden NS-EN 206 har kommet i flere utgaver på kort tid. Derfor ønsker Standard Norge å komme med oppklarende informasjon.

2021-04-19

Mer om Presisering om gjeldende versjon av betongstandarden NS-EN 206
 

Nye grønne løsninger og bærekraft har vært viktig når vi har revidert Norsk Standard for anleggsgartnerarbeider. Standarden er på høring fram til 1. juni.

2021-04-06

Mer om NS 3420-K er revidert og på høring
 

I februar ble det utgitt en teknisk rapport som gir oversikt over de mest relevante tilgjengelige teknologiene for å fange opp CO2 fra sementindustrien. Selv om dette er et internasjonalt dokument, ligger det norsk initiativ og mye norsk deltakelse og engasjement bak.

2021-03-23

Mer om CO2-fangst i sementindustrien
 

Denne våren starter arbeidet med å revidere NS 8409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer. Nå inviterer Standard Norge interessenter til å melde seg til arbeidet.

2021-03-15

Mer om Revisjon av Norsk Standard for kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer
 

På byggeplasser i Oslo, Bergen og Bærum er det nå påbudt å følge smittevernveiledningen som Standard Norge og Byggenæringens Landsforening (BNL) har utviklet sammen på oppdrag fra Helsedirektoratet.

2021-03-10

Mer om Smittevernveiledning for byggeplasser påbudt i flere kommuner
 

Vårens kurs fra Standard Online i aktuelle ITB-standarder er tilgjengelige på standard.no. Disse kursene har fra første dag vært en suksess. På grunn av smittesituasjonen tilbys disse kursene kun på digital plattform, men Zoom muliggjør fortsatt bruk av gruppeoppgaver og diskusjoner. – Mange synes digitale kurs er vel så effektive som kurs som med fysisk oppmøte, sier Hanne Grete Mosand, Head of Training hos Standard Online.

2021-03-05

Mer om Effektiv læring med Zoom
 

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN inviterte til åpent webinar om BIM og standarder 15. februar. Her kan du se opptak fra arrangementet.

2021-02-17

Mer om Video fra webinar om BIM og standardisering
 

NS 8360 BIM-objekter for byggverk setter krav til BIM-objekters navngiving, typekoding, egenskaper og angir god modellpraksis. Nå er en ny utgave av standarden på trappene, og forslaget er på høring frem 11. mars 2021. Samtidig endrer vi også fra en standard til en serie standarder.

2021-02-11

Mer om Norsk Standard for BIM-objekter for byggverk på høring
 

I Bergen kommunes nye forskrift for byggeplasser viser de til smittevernveiledningen som Standard Norge og Byggenæringens Landsforening (BNL) har utviklet sammen på oppdrag fra Helsedirektoratet.

2021-02-10

Mer om Smittevernveiledning for byggeplasser blir påbudt i Bergen kommune
 

Standard Norge inviterte til frokostmøte 2. februar hvor en ny veiledning til standarden NS 3720, ble lansert. Målet med veiledningen er primært å få byggherrer til å bruke NS 3720 for å identifisere klimagassutslipp i byggeprosjekter, og danne beslutningsgrunnlag for tiltak som reduserer disse.

2021-02-02

Mer om Lansering av veiledning til NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger
1 2 > »