Personer som peker på en pc-skjerm med en digital byggemodell

BIM og digitalisering i byggenæringen - NS-EN ISO 19650-serien

NS-EN ISO 19650 er en serie på seks standarder for informasjonsforvaltning med BIM. 29. april 2021 inviterte vi til frokostmøtet hvor denne serien av standarder og tilgrensende standarder, ble presentert. Her kan du se presentasjonene og opptak av møtet.

Med BIM (bygningsinformasjonsmodellering) kan byggherrer og -eiere, arkitekter, ingeniører og fagfolk innenfor bygg og anlegg, planlegge, utforme og styre byggeprosjekter og drifte byggene mer effektivt gjennom hele byggverkets livsløp.

NS-EN ISO 19650 Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM er en serie med standarder som skal fremme BIM på tvers av prosjekter og landegrenser, og bidra til tydeligere og mer hensiktsmessig informasjonsstyring og er et rammeverk for digitalisering i byggenæringen. Delene 1, 2, 3, og 5 er ferdige, mens 4 og 6 fortsatt er under arbeid.

Vi befinner oss i en situasjon hvor det er et stort behov for å digitalisere byggenæringen. Men hvor er vi, hvor går vi, hvordan kommer vi dit, og hvorfor er standardisering viktig for digitalisering i byggenæringen? Dette er tema som vil bli tatt opp på frokostmøtet.

Opptak

Her kan du se opptak av hele frokostmøtet.

Presentasjoner

Spørsmål fra frokostmøtet

På frokostmøtet ble det stilt et par spørsmål vi lovte å svare ut. Her kan du se svarene. (Dette ble lagt til i saken 7. mai). 

1) Hvor mange aspekter fra ISO 19650 har blitt tatt med i arbeid med oppdatering av SN/TS 3456 (standard for FDVU-dokumentasjon)? 

SN/TS 3456 forholder seg ikke til teknologi og har derfor ingen aspekter med fra ISO 19650-serien.

SN/TS 3456 (teknisk spesifikasjon) er under revisjon for oppgradering til NS 3456 (standard), og en ny NS 8360-3 BIM-objekter for byggverk – Del 3: Referansemetode og krav til digital dokumentasjon for driftsfasen, som er under utvikling, vil basere seg på bl.a. ISO 19650-serien, og angi hvordan FDVU data fra NS 3456 skal kobles til BIM. 

2) CEN/TC 442 har til nå lansert 10 standarder og 17 delstandarder for BIM. I sum har alle standardiseringsforsøkene opp igjennom resultert i en jungel av veiledninger som jeg tror veldig få har oversikt over. Er håpet til CEN/TC 442 at standardene som lanseres under denne arbeidsgruppen skal erstatte alle tidligere forsøk på å standardisere BIM? 

CEN/TC442 skal ikke erstatte annen BIM-standardisering i CEN eller ISO, men bidra til å utvikle og komplementere det som finnes og lage nye standarder der det er nødvendig for det europeiske markedet.

Behov for veiledning vil bli vurdert fortløpende etter vurderinger av hva markedet trenger. Standard Norge kan utvikle tillegg til standarder eller veiledninger som er tilpasset det norske markedet.

Komiteen er enige i at det er behov for en oversikt over hvilke standarder som finnes og hvordan de henger sammen. Øivind Rooth presenterte i sitt innlegg en skisse som viste noe som det jobbes med å utvikle i CEN/TC 442.

Tilgang til standardene

Se nedenfor for mer informasjon. Merk at noen av standardene/dokumentene er oversatt til norsk (NS-EN ISO 19650-1 og -2) mens de øvrige kun er utgitt på engelsk. Merk også at noen fortsatt er under arbeid og derfor ikke tilgjengelig ennå. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Lisbet Landfald per e-post.

Sist oppdatert: 2021-05-07

NOK 675,00 (eks. mva)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 1: Begreper og prinsipper (ISO 19650-1:2018)

SpråkNorskUtgave: 2018-12 (2020-05-20)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 675,00 (eks. mva)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 2: Prosjektfasen (ISO 19650-2:2018)

SpråkNorskUtgave: 2018-12 (2020-05-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 675,00 (eks. mva)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 3: Driftsfasen (ISO 19650-3:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-08 (2020-09-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 675,00 (eks. mva)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 5: Informasjonsforvaltning med fokus på sikkerhet (ISO 19650-5:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-07 (2020-07-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 779,00 (eks. mva)

Veiledning om implementering av EN ISO 19650-1 og -2 i Europa

SpråkEngelskUtgave: 2020-06 (2020-07-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang