Unge mennesker som spiller i orkester
Foto: iStock

Lansering av ny internasjonal standard for musikkøverom

Standard Norge og Akershus musikkråd inviterte til frokostmøte 28. september hvor den nye internasjonale standarden for musikkøverom, ISO 23591, ble lansert. Standarden er utarbeidet med bakgrunn i en nasjonal Norsk Standard.

Mer egnede øvingsrom

Det er i dag ca. 500 000 musikkutøvere i Norge, både profesjonelle og amatører. Mange utøvere opplever dårlige lydforhold både for øving og til konserter, og det bygges øvingsrom og konsertsaler uten at det stilles krav til lydforhold.  

I 2014 utgav vi standarden NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse, for å sikre bedre lokaler til bruk for sang og musikk. Standarden fikk raskt internasjonal oppmerksomhet, og flere land tok den i bruk. Blant annet ble NS 8178 brukt i planleggingen av det nye musikkonservatoriet i Melbourne (les mer om den internasjonale interessen for NS 8178).

Fra norsk til internasjonal standard

Den store interessen medførte at det ble foreslått å legge den norske standarden til grunn for en tilsvarende internasjonal (ISO) standard. Arbeidet ble en realitet. Under norsk ledelse har vi nå fått en internasjonal standard ISO 23591 Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces.

Standarden skal være et nyttig verktøy for musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende musikkøverom.

Programmet

Her kan du se klipp med de enkelte innslagene og innleggene på frokosmøtet.

 • Musikkinnslag ved Neon Vokal
  Vidder - komp: Stein Austrud, arr: E. Anvik, J. Hasselgård, A. H. Grøv
  Soajit -komp: E. Andreassen, arr. Ida Ch. Finstad
  Rolansdkvadet - Norsk folketone, arr: Ingrid Danbolt/Neon Vokal
 • Åpning
  møteleder Guttorm Andreasen, musikknerd og -formidler, og tidl. musikkjournalist i NRK blant annet
 • Velkommen
  adm. direktør Jacob Mehus, Standard Norge
 • Formell overrekking av standarden til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
 • Viken Viser Vei – også i arbeid med egnede musikklokaler
  fylkesrådsleder Tonje Brenna, Viken fylkeskommune
 • Presentasjon av ISO 23591
  leder av det internasjonale standardiseringsprosjektet Jon G. Olsen, Akershus musikkråd
 • Why is this standard important?
  president Victoria Liedbergius, European Music Council
 • Hvorfor er standarden viktig?
  styreleder Bjørgulv Borgundvåg, Norsk musikkråd
 • Hvorfor er standarden viktig?
  forbundsleder Hans Ole Rian, Creo
 • Behov for gode kulturlokaler til øving og formidling til barn og unge – bruk av skoler
  direktør Øystein Vidar Strand, Kulturtanken
 • Kommentarer fra deltakere i salen under lanseringen
 • Musikkinnslag ved musikere fra Kongelige norske marines musikkorps

Standarden

Den internasjonale versjonen av standarden ble klar i slutten av september, og det planlegges å utgi den som Norsk Standard. Det er kun lenke til den internasjonale versjonen som er lagt ved nedenfor.

Det er også lagt inn lenke til NS 8178, som den nye standarden bygger på.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Iiris Turunen-Rindel per e-post.

Fakta

ISO 23591 Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces

 • Ferdig som internasjonal standard i slutten av september 2021
 • Bygger på Norsk Standard, NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse
 • Leder for det internasjonale standardiseringsprosjektet Jon G. Olsen, Akershus musikkråd
 • Hovedkonklusjoner
  • Forskjellige musikkgrupper og gruppestørrelse har ulike behov
  • Det skilles mellom tre typer musikk:
   lydsvak akustisk musikk, lydsterk akustisk musikk og forsterket musikk
  • Det skilles mellom fire romstørrelser:
   Individuelle øveceller og øverom for små, mellomstore og store musikkgrupper.
   I tillegg komme flerbrukslokaler, bl.a. rom for både øving og framføring
  • Hovedkriteriene er volum, gulvareal, takhøyde, romgeometri, akustisk behandling, etterklangstid g bakgrunnsstøy
  • Dersom et rom skal brukes til forskjellige formål, er det behov for varierbar akustikk
 • Hvorfor ISO-standard om øverom for musikk? Egnede øverom gir
  • bedre musikk-kvalitet
  • bedre trivsel og arbeidsmiljø
  • økt rekruttering
 • Mange rom brukes til musikk
  • Over 1 million øverom for kor i Europa, enda flere for instrumentmusikk
  • I Norge over 10 000 rom brukes til musikk hver uke

Kontaktinformasjon: Jon G. Olsen (leder av ISOs arbeidsgruppe og daglig leder Akershus musikkråd, jon.olsen@musikk.no, tlf. 917 78 776

Sist oppdatert: 2021-11-15

ISO 23591:2021

Standard

NOK 1 578,00 (eks. mva)

Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces

SpråkEngelskUtgave: 1 (2021-09-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8178:2014

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-04-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang