Foto: Wikimedia Commons

Årets mest populære produkter innen bygg, anlegg og eiendom

Vi har samlet våre mest populære standarder, blanketter, standardsamlinger og kurs innen bygg, anlegg og eiendom.
Sjekk listen og se om det er noe du mangler!


Mest populære kurs, BAE

Vi tilbyr e-læringskurs, digitale kurs, klasseromskurs og bedriftsinterne kurs. Samlet sett blir dette de mest populære kurstemaene:

 1. Kurs i NS 8405 og NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt
 2. Kurs i NS 8407 Totalentreprise
 3. Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter
 4. Kurs i veiledning til NS 3420
 5. Kurs i Samspillsentreprise
 6. Kurs i NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner
 7. Kurs i overtakelse og sluttoppgjør

Se kommende kurs for BAE.
Se kommende kurs for juridiske standarder innen BAE.

 

Mest populære byggesaksblanketter

 1. Byggesaksblankett 5181:2016 Erklæring om ansvarsrett
 2. Byggesaksblankett 5185:2016 Gjennomføringsplan
 3. Byggesaksblankett 5149:2016 Kontrollerklæring med sluttrapport
 4. Byggesaksblankett 5191:2013 Plan for uavhengig kontroll
 5. Byggesaksblankett 5154:2015 Nabovarsel, Gjenpart nabovarsel og kvittering.

 

Mest populære byggblanketter

 1. Byggblankett 8406 A:2008 Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider - Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
 2.  Byggblankett 8407 A:2011 Formular for kontrakt om totalentreprise 
 3. Byggblankett 8405 A:2008 Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 4. Byggblankett 8402:2011 Formular for kontrakt om rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid
 5. Byggblankett 8401:2010 Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag
 6. Byggblankett 3427:2019 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført
 7. Byggblankett 8417 A:2011 Formular for kontrakt om totalunderentreprise
 8. Byggblankett 8430 A:2009 Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold
 9. Byggblankett 8415 A:2008 Byggblankett. Formular for underentreprisekontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 10. Byggblankett 8416 A:2008 Formular for forenklet underentreprisekontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

 

Mest populære standardsamlinger, BAE 

 1. Byggesaksblanketter – Alle Byggesaksblanketter
 2. Juridisk standardsamling for bygg og anlegg
 3. NS 3420 Samling – Komplett
 4. NS 3420 Samling for Grunn- og terrengarbeider
 5. NS 3420 Samling for Bygg og anlegg
 6. Eurokode 0 + 1
 7. NS 3420 Samling for Tømrerarbeider
 8. Eurokode 3
 9. Komplett samling av Eurokoder
 10. Eurokode 2

 

Mest populære standarder, BAE

 1. NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
 2. NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
 3. NS 3451:2009+A1:2019 Bygningsdelstabell
 4. NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt
 5. NS 3960:2019 Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold
 6. NS 8402:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid
 7. NS 8417:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser
 8. NS 8175:2019 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper
 9. SN/TS 3456:2018 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger (FDVU-dokumentasjon)
 10. NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger
 11. NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag
 12. NS 3420-1:2019 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 1: Fellesbestemmelser
 13. NS 3405:1984 Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg
 14. NS 3450:2014 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold
 15. NS 3600:2018 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig
 16. NS 8415:2008 Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 17. NS 3910:2020 Brannmateriell - Vedlikehold av håndslokkere
 18. NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner
 19. NS 3451:2009+A1:2019 Bygningsdelstabell
 20. NS 8400:2005 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser
 21. NS 3420-A:2019 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del A: Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass
 22. NS-EN 206:2013+A2:2021+NA:2021 Betong – Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar
 23. NS 3420-0:2019+AC:2020 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del 0: Orientering
 24. NS 3453:2016 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt
 25. NS-EN 12845:2015+A1:2019 Faste brannslokkesystemer — Automatiske sprinklersystemer — Dimensjonering, installering og vedlikehold

Sist oppdatert: 2022-01-04