Parkanlegge med planter og benker
Museumsparken i Trondheim (Foto: Standard Norge/Britt Stokke Lønaas)

Må vi ha universell utforming av uteområder?

Norsk Standard for universell utforming av opparbeidete uteområder skal bidra til at alle kan ta del i utendørsaktiviteter, friluftsliv, rekreasjon og sosialt samvær. NS 11005 ble utgitt første gang i 2011 og nå inviterer vi representanter fra byggenæringen til å delta i arbeidet med revisjon av standarden.

Universell utforming er en langsiktig strategi som skal bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. Universell utforming bidrar til likeverd og like muligheter. Samtidig er det utfordrende, nærmest umulig, å definere i detalj hva universell utforming er i praksis, men en viktig grunn til å ta det på alvor er den demografiske utviklingen ved at andelen eldre i befolkningen øker. Dette gjelder ikke bare i Norge. I mange land følges dette opp med politiske signaler og til dels også regelverk knyttet til tilgjengelighet. I Norge er dette forankret i blant annet plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift i tillegg til likestillings- og diskrimineringsloven.

Dette til sammen er såpass tungtveiende argumenter for at det vil være smart for bygg- og anleggseiere, og oppdragsgivere å følge dette opp i investeringsobjekter ved blant annet å bruke de standardene som finnes tilgjengelig.

Med uteområder i denne sammenheng, menes areal som er tilgjengelig for publikum og som er planlagt, kultivert og/eller tilrettelagt for utendørsaktiviteter, service, opphold og rekreasjon.

Opparbeidede uteområder

Standarden det her er snakk om, NS 11005, omfatter spesifisering av krav til uteområder i tilknytning til bygninger og anlegg, grønnstruktur, natur- og friluftsområder og samferdselsanlegg. Den ble som nevnt, lansert første gang i 2011 og har vist seg å være et godt og viktig verktøy for både tiltakshavere, planleggere, prosjekterende og utførende. NS 11005 inngår i en serie av andre standarder for universell utforming, hvor to av de andre er NS 11001-1 universell utforming av arbeids– og publikumsbygninger og 11001-2 for boliger.

Interessen for NS 11005 viser stor spredning på virksomheter som ser behov for å benytte den og en tilhørende veiledning. Å bruke standarden vil gi økt oppmerksomhet på både bruker- og driverperspektivet. På den måten tilrettelegges det for flere brukergrupper, og det vil styrke eiendommens/anleggets brukerverdi og brukstid. I tillegg blir faren for å gjøre feil valg under planlegging og opparbeiding redusert, slik at uteområdet blir tilgjengelig for flest mulig. Og for brukerne av uteområdet vil standarden bidra til at det kan brukes av flere og blir best mulig tilpasset mange brukergruppers behov.

Revisjon av standarden og din virksomhet kan delta

NS 11005 har vært i bruk i 10 år og vi ønsker nå, basert på erfaringer med bruk av standarden, å starte et prosjekt for å revidere den. Målet er å komme godt i gang med i løpet av 2021, med en god sammensetning av deltakere i standardiseringskomiteen fra virksomheter fra forskjellige myndigheter, næringsliv, brukere, foreninger og interesseorganisasjoner.

Da standarden ble utgitt i 2011 var noen av virksomhetene som deltok i arbeidet med den: Deltasenteret, Bærum kommune, Friluftsrådenes Landsforbund, Direktoratet for naturforvaltning, Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund, Oslo kommune, Norske landskapsarkitekters forening, Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren (Fagus), Den Norske Turistforening, Vegdirektoratet, DiBK, Boligprodusentenes Forening, Husbanken og Helsedirektoratet.

Dersom du eller din virksomhet er interessert i dette arbeidet, er du velkommen til å kontakte Standard Norge.

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker mer informasjon og/eller vil engasjere deg i arbeidet med revisjon av standarden, kan du kontakte prosjektleder Merete Fadler.

Lenken nedenfor er til gjeldende versjon av standarden og en tilhørende veiledning.

(Denne artikkelen har også vært på trykk i Byggeindustrien nr. 6-2021.)

Sist oppdatert: 2021-11-15

NS 11005:2011

Standard

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Eksempelsamling til NS 11005:2011, Universell utforming av opparbeidete uteområder - P711.

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang