Parkområde med planter, steiner og vann
Foto: Damian Heinisch/ Grindaker AS Landskapsarkitekter

NS 3420-K er revidert og på høring

Nye grønne løsninger og bærekraft har vært viktig når vi har revidert Norsk Standard for anleggsgartnerarbeider. Standarden er på høring fram til 1. juni.

Bygging av grøntanlegg krever god planlegging og presis overføring av planen til anleggsgartneren. NS 3420 Del K, Anleggsgartnerarbeider har vært et sentralt verktøy for anleggsgartnerbransjen gjennom mange tiår. Nå er standarden revidert og på høring fram til 1. juni.

Hva er nytt?

Denne revisjonen har blitt mer enn en liten oppdatering. Hele standarden er generelt oppdatert og det er gjort omfattende endringer gjennom hele standarden.

Komiteen som har stått for revisjonen, har særlig tatt tak i kapitelet om jord. Vekstjord er et tema med mange utfordringer og vinklinger. Komiteen har særlig ønsket å legge til rette for gjenbruk av lokal jord, i tillegg til en mer entydig beskrivelse av innkjøpt jord.

Nye grønne løsninger og bærekraft er et gjennomgangstema i denne revisjonen. Standarden har alltid vært detaljert i enkeltelementer og det har gjort den anvendelig også når planlegger ønsker å beskrive nye ting ved at en plukker enkeltelementer og setter dem sammen annerledes. Prosessen med å plante en staude er den samme om den skal plantes i et bed eller på et grønt tak. Men det var likevel på tide å supplere litt, derfor har vi nå fått inn vekstjord og drenlag for vegetasjon på konstruksjon, nye planteprodukter «på rull» og modulsystemer for grønne vegger og rotvennlig bærelag.

Det er lagt inn en post for gjenbruk av belegningsstein og andre produkter, samt poster for permeable dekker. Det er også flere poster for utstyr for klatreparker og mosjonsanlegg utendørs, med referanser til relevante europeiske standarder. Nå kan du til og med beskrive bikuber med standarden.

Si din mening

Les høringsforslaget og legg inn dine kommentarer før 1. juni 2021. Du finner lenke til høringsforslaget på siden Standarder på høring.

Etter planen skal den ferdige standarden være tilgengelig ved årsskiftet. Har du spørsmål, kan du kontakte Standard Norges prosjektleder Hanne Wells.

 

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

              
Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2021-11-15

NS 3420-K:2019

Standard

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del K: Anleggsgartnerarbeider

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang