Bygging med prefabrikerte elementer

Ny internasjonal komité for prefabrikkert byggevirksomhet

Etter forslag fra Kina har ISO besluttet å opprette en ny komité for prefabrikkert byggevirksomhet. Det anslås at arbeidet vil komme i gang i løpet av de neste seks månedene. Vi inviterer norske interessenter til å melde sin interesse for prosjektet.

Sekretariatet i ISO/TC 59 mottok tidligere i år et forslag fra den kinesiske standardiseringsorganisasjonen SAC om å opprette en ny underkomité for prefabrikkert byggevirksomhet. Forslaget var først ute på avstemming i ISO/TC 59, hvor det ble godkjent med kommentarer. Elleve av ISO/TC 59s medlemsland uttrykte da ønske om å delta aktivt i den nye underkomiteen, og det kom inn synspunkter om relevant dokumentasjon og aktuelle samarbeidspartnere.

Komiteen ønsker deltakere

Opprettelse av nye underkomiteer krever også ratifisering av ISOs tekniske styre, ISO/TMB, og dette kom på plass nå i juni. Dermed er etableringen av SC 19 "Prefabricated building" i gang, og alle interesserte ISO-medlemmer kan nå registrere hva slags medlemskap de ønsker i den nye komiteen. Det skilles da mellom aktivt medlemskap og observatørmedlemskap.

Som aktivt medlem får man rett og plikt til å avgi stemme i alle avstemminger og mulighet til å delta med eksperter i arbeidsgruppene hvor standardene skrives. Som observatørmedlem har man ikke stemmerett, og man får ikke delta i arbeidsgruppene, men man får tilgang til komiteens dokumenter til informasjon. På grunnlag av tilbakemeldingene fra det norske markedet har Norge enn så lenge observatørstatus.

SAC, som fikk tildelt sekretariatet, kan nå nominere en lederkandidat som må godkjennes i ISO/TC 59. Når komiteens ledelse er på plass, blir neste steg å planlegge det første møtet, hvor de aktive medlemslandene vil enes om endelig komitémandat og organisering av arbeidet og diskutere kommende prosjekter.

Interesse for arbeidet?

Standard Norges prosjektleder Kari S. Borgos kan kontaktes for mer informasjon.

Sist oppdatert: 2021-11-15