Mennesker med hjelm samlet rundt ipad som ligger på et bord
Foto:Istock

Ny ISO-rapport om GIS- og BIM-interoperabilitet er utgitt

En ny ISO-rapport undersøker utfordringer knyttet til GIS- og IFC-systemers evne til å jobbe sammen og foreslår tiltak for å løse felles oppgaver. Den tekniske rapporten, ISO/TR 23262, ble utgitt i mai 2021 under norsk ledelse.

Rapporten peker på tre temaer som bør standardiseres på tvers av geografiske informasjonssystemer (GIS) og bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

  • Lenking mellom abstrakte konsepter I GIS- og BIM-standarder
  • Ordbok for terminologi i som brukes i GIS og BIM
  • Veiledning til utveksling av informasjon mellom GIS og BIM

Medlemmer i Standard Norges komité SN/K 257 har spilt en aktiv rolle i arbeidet med rapporten. Arbeidet har blitt ledet av Jackie Chi Ho Lau i buildingSMART Norge og Morten Borrebæk fra Statens Kartverk.

Nytt ISO-prosjekt

Behovet for felles terminologi ble tydelig i utarbeidelsen av rapporten. Den samme termen ble ofte brukt til å beskrive forskjellige ting, og andre ganger ble forskjellige termer brukt om den samme tingen.Derfor er det planlagt å starte et nytt standardiseringprosjekt i ISO på terminologien som brukes i GIS og BIM.

Dette arbeidet skal etter planen resultere i en teknisk rapport som kartlegger og forklarer termene som brukes på tvers. Jobben gjøres i den delte arbeidsgruppen mellom BIM- og GIS-komiteen.

Vil du delta? 

Norge har en aktiv rolle i standardiseringsjobben innen både GIS og BIM. Dette gjenspeiles i norsk byggenæring som er langt fremme i digitaliseringen.

– For å sikre at videre standardisering er best mulig egnet til norske behov er det viktig med norsk deltakelse internasjonalt, sier prosjektleder i Standard Norge, Stefan Bæk Jensen.

Ta kontakt med Stefan Bæk Jensen om du eller din virksomhet er interessert i å delta i arbeidet. 

Sist oppdatert: 2021-11-15