Vannskadet tak

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Ny Norsk Standard for skadebegrensning og sanering av vann- og fuktskader

Den nye standarden NS 3515 Vann- og fuktskader i bygninger — Skadebegrensning og sanering, ble utgitt i slutten av mars 2021. Den vil være et nyttig verktøy for å sikre at tiltakene som settes i verk etter vann- og fuktskader er hensiktsmessige og forsvarlige.

Fuktrelaterte skader på bygninger er et økende problem og påfører årlig bygningseiere og forsikringsselskaper betydelige kostnader. Innbygging av fukt, spredning av soppsporer eller dårlig rengjøring etter vannskade med infisert vann kan på et senere tidspunkt gi følgeskader med store økonomiske tap og helseplager i form av allergier og luftveissykdommer for beboere og brukere.

Redusere skadeomfang

Ved vann- og fuktskader i bygninger er det viktig at riktige tiltak settes i verk slik at følgeskader begrenses i størst mulig grad. Standarden setter krav til kartlegging av skadeomfang, skadebegrensende tiltak og sanering ved vann- og fuktskader. Det stilles også krav til ansvarlig foretak for saneringsarbeidet. De omfatter blant annet hva som skal undersøkes på skadestedet og hvordan de ulike prosessene knyttet til saneringsarbeidet skal gjennomføres, herunder valg av metoder, sluttkontroll og dokumentasjon.

For å oppfylle kravene til fuktmåling, i henholdsvis betong- og trekonstruksjoner, viser standarden til målestandardene NS 3511 Måling av relativ fuktighet (RF) i betong og NS 3512 Måling av fukt i trekonstruksjoner.

Les mer om NS 3515, standarden for skadebegrensning og sanering etter vann- og fuktskader i bygninger.

Frokostmøte om fuktsikker byggeprosess og fuktskader 

Vi planlegger et frokostmøte "Standard Morgen" om disse to standardene i juni. Følg med på oversikten over frokostmøter. Programmet blir lagt ut der snart.

Se oversikt over Standard Morgen

Sist oppdatert: 2021-11-15

NS 3515:2021

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Vann- og fuktskader i bygninger — Skadebegrensning og sanering

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-04-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3511:2014

Standard

NOK 969,00 (eks. mva)

Måling av relativ fuktighet (RF) i betong

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3512:2014

Standard

NOK 893,00 (eks. mva)

Måling av fukt i trekonstruksjoner

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang