Anleggsmaskin som graver i pukk
(Foto: Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg)

Nye standarder for tilslag på høring til 1. august

Den europeiske tilslagskomiteen har sammen med nasjonale eksperter og komiteer innenfor hvert av fagområdene ferdigstilt høringsforslag til samtlige produktstandarder for tilslag. Nå kan du si din mening om forslagene.

Etter mange års arbeid har den europeiske standardiseringskomiteen for tilslag sammen med nasjonale eksperter og komiteer innenfor hvert av fagområdene ferdigstilt høringsforslag til samtlige produktstandarder for tilslag. Norske fageksperter har vært svært aktive deltakere i arbeidet med disse standardene.

Høringsforslagene er på 3 måneder offentlig høring før de skal ferdigstilles og etter planen utgis i fjerde kvartal 2022. Fristen for å sende innspill er 1. august.

Hvordan ser kartet ut og hva er nytt?

Dette er de standardene som nå er sendt på høring:

  • NS-EN 13055 Lett tilslag
  • NS-EN 13383-1 og -2 Vassbyggingsstein
  • NS-EN 13450-1 og -2 Tilslag for jernbaneballast
  • NS-EN 17555-1 og -2 Tilslag for bygg og anlegg
    (Denne bygger på og erstatter de eksisterende standarden for tilslag til asfalt NS-EN 13023, mørtel NS-EN 13139, betong NS-EN 12620 og ubunden bruk NS-EN 13242)

Noen av standardene består av to deler hvor del 1 gjelder egenskaper, klasser og krav mens del 2 gjelder supplerende informasjon. Del 1 er den som vil omhandle CE-merking. Inntil nye produktstandarder er godkjent av EU og offentliggjort i Official Journal, så er det 2002-2004 versjonene som gjelder i forhold til samsvarsvurdering.

Revisjonen har omfattet harmonisering av graderingskrav, definisjoner og kategorier for de ulike egenskapene og sammenslåing av fire av standardene (se over) for å forenkle for brukerne.

Standardene er oppdatert til de kravene som gjelder for produktstandarder knyttet til felles europeisk regelverk byggevareforordningen som i Norge er nedfelt i forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK).

Det betyr i praksis at teksten i standardene er tilpasset bruk som juridiske dokumenter. Du vil derfor se at all veiledning er tatt ut av krav-standarden (del 1) og flyttet til del 2 i stedet. Krav til typeprøving, produksjonskontroll og samsvarsvurdering er nå tatt inn igjen i alle standardene etter at det ved forrige revisjon ble utgitt som en egen standard, NS-EN 16236:2018.

Et godt tips for å sette seg inn i det som er nytt, er å lese forordet i hver standard. Der listes de aller viktigste endringene opp.

Gi dine innspill

Dine kommentarer må sendes til Standard Norge via høringsportalen eller til prosjektleder Merete H. Murvold senest 1. august. Alle innspill vil bli behandlet av den norsk standardiseringskomiteen for tilslag.

Dersom du har spørsmål, kan du også ta kontakt med prosjektleder Merete H. Murvold.

Sist oppdatert: 2021-11-15