Nytt nasjonalt tillegg til NS-EN 1998-1 for seismiske laster

Standarden angir krav til design mot seismisk påvirkning (jordskjelv), og det nasjonale tillegget (NA) er oppdatert og utgitt i ny versjon i juni 2021.

Det nasjonale tillegget angir krav til bruken av NS-EN 1998-1 i Norge. Den nye versjonen av det nasjonale tillegg er oppdatert der det finnes nyere informasjon. I tillegg er det gjort en gjennomgang av tillegget slik at krav og anbefalinger er tydeliggjort. Flere av kravene er blitt vurdert på nytt og noen er endret. Det er blant annet gjort endringer for seismiske verdier, seismisk faktor, forslag til seismisk klasse og inndeling av seismiske klasser, jordfaktorer og krav for utelatelseskriterier.

Det nasjonale tillegg er utgitt både på norsk og enelske. Det kan kjøpes som separat dokument eller som en integrert del av selve standarden. 

Les mer om Eurkode 8

Sist oppdatert: 2021-11-15

NOK 630,00 (eks. mva)

NASJONALT TILLEGG — Eurokode 8 — Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning — Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger

SpråkNorskUtgave: 2004-12 (2021-06-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 780,00 (eks. mva)

Eurokode 8 — Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning — Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger

SpråkNorskUtgave: 2004-12 (2021-06-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Eurokode 8 — Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning — Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger

SpråkEngelskUtgave: 2004-12 (2021-06-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 274,00 (eks. mva)

Eurokode 8 — Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning — Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger

SpråkEngelskUtgave: 2004-12 (2021-06-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang