Revisjon av Norsk Standard for kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer

Denne våren starter arbeidet med å revidere NS 8409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer. Nå inviterer Standard Norge interessenter til å melde seg til arbeidet.

Standarden ble sist revidert i 2008 og mye har endret seg siden den gang. Standarden omfatter bare i begrenset grad hva man i dag legger i begrepet byggevarer.

Bakgrunn

Omsetning av byggevarer i Norge er regulert av byggevareforskriften som kom i 2013. Forskriften gjennomfører den europeiske byggevareforordningen i norsk rett. Alle produkter som varig skal bygges inn i et byggverk er byggevarer. Varer som er en del av et større system slik som brannsikring- eller ventilasjonssystemer anses også som en byggevare. Byggesett som byggmoduler og prefabrikerte våtrom er også byggevarer.

Norsk Standard NS 8409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer er aktuell å bruke i kontrakter mellom entreprenører og byggevareleverandører, eller i kontrakt mellom profesjonelle byggherrer og byggevareleverandører.

Vil du eller din virksomhet delta i revisjonen?

Standard Norge inviterer interessenter til å melde seg til deltakelse i komiteen som skal revidere NS 8409:2008. Det første møtet i komiteen blir i uke 15 på Teams. 

Ta kontakt med vår prosjektleder Hege Thorkildsen innen 7. april om du ønsker å bidra i arbeidet.

Sist oppdatert: 2021-03-26

NS 8409:2008

Standard

NOK 460,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang