Hjelm, håndsprit, munnbind og vernebriller ligger på et bord
Illustrasjonsfoto: Istock

Smittevernveiledning for byggeplasser blir påbudt i Bergen kommune

I Bergen kommunes nye forskrift for byggeplasser viser de til smittevernveiledningen som Standard Norge og Byggenæringens Landsforening (BNL) har utviklet sammen på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Det innebærer at byggeplasser i Bergen kommune skal følge de anvisninger som smittevernveiledningen angir. Den nye forskriften ble vedtatt av byrådet i Bergen 9. februar, og omfatter blant annet forsterkede smitteverntiltak, testplikt og krav om at man ikke kan arbeide på flere byggeplasser. Smittevernveiledningen for byggeplasser publiseres på norsk, engelsk og polsk.  Den siste oppdatering tar hensyn til regjeringens sonedeling for smitterisiko med kommuner i ring 1 og 2. 

Veiledningen er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv. Alle veiledningene er bygget på den såkalte Covid-19-forskriften og beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller sektor.

Smittevernveiledningene er gyldige i seks måneder, men oppdateres før dersom det er behov.

Du finner alltid siste versjon av smittevernveiledningene på denne siden: NHS-C9 Smittevernveiledninger for ulike bransjer

Sist oppdatert: 2021-02-25