Hjelm, håndsprit, munnbind og vernebriller ligger på et bord
Illustrasjonsfoto: Istock

Smittevernveiledning for byggeplasser påbudt i flere kommuner

På byggeplasser i Oslo, Bergen og Bærum er det nå påbudt å følge smittevernveiledningen som Standard Norge og Byggenæringens Landsforening (BNL) har utviklet sammen på oppdrag fra Helsedirektoratet.

De tre kommunene har alle vedtatt nye forskrifter for byggeplasser. Bergen kommune vedtok den nye lokale forskriften i februar, mens Oslo og Bærum gjorde det samme i begynnelsen av mars.

Smittevernveiledningen for byggeplasser publiseres på norsk, engelsk, polsk og litauisk. Veiledningen er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv. Alle veiledningene er bygget på den såkalte Covid-19-forskriften og beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller sektor.  Smittevernveiledningene er gyldige i seks måneder, men oppdateres før dersom det er behov.

Du finner alltid siste versjon av smittevernveiledningene på denne siden: NHS-C19 Smittevernveiledninger for ulike bransjer

Sist oppdatert: 2021-04-07