Kontorbygg i kveldsbelysning
(Foto: Mediegruppa ved Sollerudstranda skole)

Lansering av veiledning til NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger

Standard Norge inviterte til frokostmøte 2. februar hvor en ny veiledning til standarden NS 3720, ble lansert. Målet med veiledningen er primært å få byggherrer til å bruke NS 3720 for å identifisere klimagassutslipp i byggeprosjekter, og danne beslutningsgrunnlag for tiltak som reduserer disse.

Standarden ble lansert høsten 2018. Målet med NS 3720 er å standardisere klimagassberegninger for bygg. Klimagassberegningene benyttes til dokumentasjon og bistand i beslutningsprosesser. NS 3720 kan anvendes til å beregne klimagassutslipp knyttet til livsløpet til en hel bygning eller deler av en bygning, og til deler av livsløpet til bygningen eller bygningsdelen. Omfanget av klimagassberegningen skal baseres på oppdragets formål og andre spesifikasjoner fra oppdragsgiver.

Her kan du laste ned presentasjonene som ble holdt på frokostmøtet hvor veiledningen til NS 3720 ble lansert.

Presentasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte prosjektleder Jens Gran per e-post.

Sist oppdatert: 2022-01-18

NOK 673,00 (eks. mva)

Veiledning til NS 3720:2018 — Metode for klimagassberegninger for bygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2021-02-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3720:2018

Standard

NOK 787,00 (eks. mva)

Metode for klimagassberegninger for bygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang