Person skriver på blokk foran pc
Foto: Unsplash

Video fra webinar om BIM og standardisering

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN inviterte til åpent webinar om BIM og standarder 15. februar. Her kan du se opptak fra arrangementet.

Flere eksisterende internasjonale og europeiske standarder gir krav og anbefalinger om hvordan man kan gjennomføre informasjonsdeling og -forvaltning ved hjelp av Building Information Modelling (BIM). Men svarene på noen av spørsmålene knyttet til temaet er fortsatt uklare. Dette er bakgrunnen for at CEN og standardardiseringskomiteen for BIM sammen arrangerte et webinar hvor de orienterte om de aktuelle standardene og om pågående standardiseringsarbeid på BIM-området.

Komiteen CEN/TC 442 har norsk ledelse og norske eksperter deltar aktivt i komiteens prosjekter. Komiteleder Øivind Rooth fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) innledet webinaret.

Seminaret var ment for sekretærer, ledere og medlemmer i europeiske standardiseringskomiteer, men møtet var åpent for komitémedlemmer også på nasjonalt nivå, og andre som kunne være interessert. 

Sist oppdatert: 2021-02-17