Person skriver på blokk foran pc
Foto: Unsplash

Webinar om BIM og standardisering

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN inviterer til åpent webinar om BIM og standarder 15. februar.

Flere eksisterende internasjonale og europeiske standarder gir krav og anbefalinger om hvordan man kan gjennomføre informasjonsdeling og -forvaltning ved hjelp av Building Information Modelling (BIM). Men svarene på noen av spørsmålene knyttet til temaet er fortsatt uklare. Dette er bakgrunnen for at CEN og standardardiseringskomiteen for BIM sammen arrangerer et webinar hvor de vil orientere om de aktuelle standardene og om pågående standardiseringsarbeid på BIM-området.

Komiteen CEN/TC 442 har norsk ledelse og norske eksperter deltar aktivt i komiteens prosjekter. Komiteleder Øivind Rooth fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) vil innlede webinaret.

Seminaret er ment for sekretærer, ledere og medlemmer i europeiske standardiseringskomiteer, men møtet er åpent for komitémedlemmer også på nasjonalt nivå, og andre som kan være interessert. Webinaret krever ingen forkunnskaper.

Tidspunkt: 15. februar 2021 kl. 14:00-16:30.

Les mer og meld deg på via CENs nettsider.

Sist oppdatert: 2021-01-26