2022 Nyheter

 

NS-EN 12794 som omhandler prefabrikerte fundamentpæler i betong, har fått nytt nasjonalt tillegg. Tillegget tar for seg forsterkning av pælespissen for å tåle harde grunnforhold.

2022-12-06

Mer om Nytt nasjonalt tillegg for fundamentpæler
 

NS 3650 er en ny Norsk Standard som omhandler bruk av pozzolan som er et materiale med vulkansk opprinnelse, som brukes i betongproduksjon.

2022-12-06

Mer om Ny Norsk Standard for pozzolan til bruk i betong
 

Det nasjonale tillegget til NS-EN 206 Betong er oppdatert og kommet i ny versjon. Dette er en teknisk oppdatering i forhold til 2020-versjonen.

2022-11-25

Mer om Endringer i materialstandarden for betong
 

Det finnes standarder for akustiske krav, tiltak og løsninger som NS 8175, og standarder som beskriver kriterier for universell utforming. Nå er en ny standard som skal være et bindeledd mellom disse, på høring, og vi inviterte til høringsmøte 22. november.

2022-11-22

Mer om Lydtekniske løsninger for universell utforming
 

Standard Norge ønsker det norske fagmiljøets tilbakemeldinger på den reviderte europeiske standarden for geoteknisk prosjektering, NS-EN 1997.

2022-11-17

Mer om Eurokode 7 er revidert og på høring
 

Det er utarbeidet 14 nye rettelsesblad til NS 3420:2022-utgaven. Rettelsesbladene (/AC) er tilgjengelig for gratis nedlasting, og gjeldene standarder (+AC) er oppdatert med innarbeidet rettelsesblad.

2022-11-03

Mer om Nye rettelsesblad til NS 3420
 

Standarden NS 9611 Sikring av verktøy og utstyr ved arbeid i høyden, er nå tilgjengelig på engelsk. Standarden ble utgitt for første gang i februar i år og brukes blant annet i byggebransjen og offshore.

2022-10-27

Mer om NS 9611 Sikring av verktøy i høyden på engelsk
 


2022-10-24

Mer om Rapport fra SINTEF om universell utforming i grunnskolen
 

Standard Norge oppretter en komité som skal bidra i utviklingen av standarder innenfor sikringsbelysning. Nå inviterer vi potensielle komitémedlemmer til å melde sin interesse.

2022-10-17

Mer om Vil du utvikle standarder innenfor sikringsbelysning?
 

Standarder som beskriver hva man har i et bygg og hvordan det skal brukes, er viktige for effektivitet i bruksfasen og i hele livsløpet av bygget. 28. september inviterte til frokostmøte og presenterte to nye standarder for dokumentasjon av bygg. Her kan du finne opptak og presentasjonene som ble holdt.

2022-10-04

Mer om Informasjonsflyt fra bygg til drift
1 2 3 4 > »