To personer går og snakker ved stort bygg
Foto: Istock

Informasjonsflyt fra bygg til drift

Standarder som beskriver hva man har i et bygg og hvordan det skal brukes, er viktige for effektivitet i bruksfasen og i hele livsløpet av bygget. 28. september inviterte til frokostmøte og presenterte to nye standarder for dokumentasjon av bygg. Her kan du finne opptak og presentasjonene som ble holdt.

Standarder for dokumentasjon av bygg er verktøy og en forutsetning for at vi når målene om grønne bygg og sirkularitet. Dokumentasjon om forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggets deler er en viktig stafettpinne og informasjonsbærer når bygget er klar til bruk og det overleveres fra bygger til eier og drifter.

Frokostmøtet omfattet:

  • Lanseringen av to nye utgaver av norske grunnlagsstandarder for dokumentasjon av bygg: NS 3456 (FDVU-dokumentasjon) og NS 3451 (bygningsdelstabellen)
  • Betydning av informasjonsflyten fra bygger til eier til drifter
  • Digitalisering av data gjennom livsløpet
  • Praktiske eksempler på dokumentasjon av informasjon og bruk av dokumentasjon
  • Informsasjon om et nytt prosjekt for «management of data assets»
  • Hvordan du kan delta i det som skjer på området innenfor utvikling av standarder

Video

Her kan du se opptak av hele frokostmøtet.

Presentasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt prosjektleder BIM og bygningsdelstabellen Bjørn Brunstad eller prosjektleder FDVU Merete H. Murvold.

Sist oppdatert: 2022-10-05

NS 3451:2022

Standard

NOK 787,00 (eks. mva)

Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og tilhørende uteområder

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2022-03-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3456:2022

Standard

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger og tilhørende uteområder (FDVU-dokumentasjon)

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2022-07-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3457-7:2021

Standard

NOK 787,00 (eks. mva)

Klassifikasjon av byggverk — Del 7: Identifikasjon i digitale modeller og for merking i byggverk

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-05-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Veiledning til NS 3457-7:2021 — Bruk av TFM-systemet, med systemkoder

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-05-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8360-2:2021

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

BIM-objekter for byggverk — Del 2: Egenskaper for identifikasjon i digitale modeller og merking i byggverk

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-11-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang