Kolleger med munnbind

Drift av virksomheten under en epidemi – ny standard på høring

Hvordan kan man sikre både de ansatte og kontinuitet av virksomheten under en epidemi? Det skal en ny FM-standard hjelpe med. Et forslag til standard er på høring til 18. januar 2023 og vi ønsker å høre din mening om den.

Mens mange av oss har vært på hjemmekontor, begynte nasjonale og internasjonale eksperter på Facility Management (FM) i januar 2021 å skrive en standard med veiledning til hvordan en organisasjon kan

  • håndtere en epidemi og samtidig opprettholde drift
  • redusere og håndtere risikoer og virkninger av en epidemi gjennom utarbeidelse av beredskapsplaner
  • gi trygghet og beskytte brukere av bygget: både de ansatte og eksterne
  • beskytte virksomhetens eiendom
  • sikre virksomhetens omdømme

Standarden gir et rammeverk for hvordan en organisasjon effektivt og til rett tid kan tilpasse seg en endret situasjon grunnet en epidemi.

Dette blir en ny standard i NS-EN ISO 41000-serien samlingen av FM-standarder og heter EN ISO 41017 Facility management - Guidance on emergency preparedness and management of an epidemic.

Norsk deltakelse

Standarden er utarbeidet av en internasjonal arbeidsgruppe i ISO-komiteen for FM og vært et felles prosjekt med den europeiske FM-komiteen.  

Arbeidet har vært ledet av Kina og det var også de som hadde ideen til denne standarden.

Vi har hatt aktiv norsk deltakelse i arbeidet gjennom Gunda Djupvik i Advansia og den norske FM-komiteen i Standard Norge. Du kan lese om hennes erfaringer nederst på siden.

Gi din mening om ISO 41017 innen 18. januar

Forslaget er gratis tilgjengelig og du kan lese, laste ned og kommentere på høringsforslaget ved å logge deg inn på vår høringsportal.

Frist for nasjonale innspill er 18. januar 2023. Deretter skal den norske FM-komiteen ferdigstille og oversende våre nasjonale forslag til forbedringer.

For spørsmål, ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Merete Murvold

Erfaringer fra arbeidet med standarden

Gunda Djupvik fra Advansia sier dette om den faglige reisen i den internasjonale arbeidsgruppen:

– Eg vart med i dette arbeidet fordi eg i heile pandemiperioden hadde jobba med smittevern og tryggleik på NAV-kontora, og var oppteken av at den erfaringa skulle kome til nytte. Då pandemien slo til las eg alt eg kom over om smittevegar, smittevern og virus i alle fasongar, og syntest dette var eit veldig interessant prosjekt å bruke erfaringane mine i.

Prosessen har vore krevande, spennande og veldig lærerik. Komitéleiinga sat i Kina, og eg byrja arbeidet med å be om eit særmøte med dei, der vi diskuterte kva vi skulle vektlegge. Eg formidla mi erfaring om at høg teknologisk kompetanse og høg tillit mellom arbeidstakar og arbeidsgjevar hadde vore ein del av suksessen til pandemihandteringa i min organisasjon, og dette var kinesarane lydhøre for. Dei syntest det var lærerikt med dei ulike tilnærmingane og kulturelle skilnadene. I standarden har også det å jobbe tillitsbasert og kunnskapsbasert fått ein sentral plass, og det er eg glad for.

I utgangspunktet hadde eg ynskje om å ikkje lage ein standard for krisa vi sto midt oppi, men å jobbe meir overordna, ta eit steg tilbake og lage ein standard som famna om fleire potensielle typar kriser enn ein pandemi. Det måtte eg gje slepp på, det vart nok for komplisert i eit prosjekt som hadde tidspress på seg, og der det ikkje var mogeleg å møtast og diskutere rekkevidda for standarden meir i eit fugleperspektiv. Men alt i alt syns eg standarden har blitt veldig bra, og det har vore ei veldig nyttig erfaring å delta i prosjektet. Det er mange dyktige folk som jobbar med FM rundt om i verda, og alle brenn vi for det same, å skape gode, trygge arbeidsplassar same kvar du er hen.

Sist oppdatert: 2022-12-22