To personer med verneutstyr på byggeplass
Foto: Istock

Eurokode 7 er revidert og på høring

Standard Norge ønsker det norske fagmiljøets tilbakemeldinger på den reviderte europeiske standarden for geoteknisk prosjektering, NS-EN 1997.

Standarden NS-EN 1997 har vært brukt i Norge i cirka 15 år. Den gjelder for geoteknisk prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner og inkluderer blant annet fundamentering av bygninger, støttekonstruksjoner, fyllinger og skråningsstabilitet.

De siste ti årene har det pågått et omfattende europeisk revisjonsarbeid hvor mange norske eksperter har deltatt. Nå foreligger det et forslag til revidert standard som er på høring til 8. desember.

Det er foretatt relativt store endringer i standarden. Blant annet er ingeniørgeologisk prosjektering i mye større grad tatt inn. Standarden er nå delt i tre deler: Allmenne regler, Grunnens egenskaper og Geotekniske konstruksjoner

For å få tilgang til høringsforslaget og gi kommentarer, kreves det at du er logget inn på Standard Norges høringsportal. Tjenesten er gratis.

Har du spørsmål, ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Morten Lund.

Sist oppdatert: 2022-11-16