Personer som ser på plantegning av et bygg
Foto: Istock

Hva er nytt i NS 3420:2022?

I 2022-utgaven av NS 3420 er åtte av delene enten helt nye eller revidert og utgitt i nye versjoner. Her er en oversikt over endringer som er gjort.

NS 3420 som en komplett serie med standarder som betegnes med årstall etter standardens nummer. Den nyeste utgaven er NS 3420:2022. Denne utgaven består av 38 enkeltdeler, og du kan se en egen tabell som viser inndelingen og gyldige deler i NS 3420:2022.

Her kan du lese litt mer om de nye eller reviderte enkeltdelen som utgis i 2022-utgaven av NS 3420:

I tillegg til de faglige delene er også Del 0 Orientering og Del 2 Inndeling, innhold og stikkordliste, utgitt i ny utgaver. Den viktigste endringen i Del 0 er at tabell 1, som viser inndeling og gyldige deler for NS 3420:2022, er oppdatert. Del 2 er oppdatert i henhold til endringer i kodestrukturen som følge av nye og reviderte deler.

Det foreligger egne rettelsesblad (AC), som også er innarbeidet i konsoliderte utgaver av følgende deler:

  • Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass (Del A)
  • Bygningselementer (Del BE)
  • Miljøsanering, demontering og riving (Del CD)
  • Grunnarbeider – Del 2 (Del G)
  • Montasje- og innredningsarbeider (Del R)
  • Maler- og beleggarbeider (Del T) (se egen artikkel om rettelsen til NS 3420-T)
  • Installasjoner for elkraft og ekom (Del W)

Hva er innholdet i hver enkelt del av standarden NS 3420 og hvilke deler trenger du?

Sist oppdatert: 2022-11-08

NS 3420 Samling - Komplett

Standardsamling

NOK 21 900,00 (eks. mva)

Komplett standardsamling av NS 3420. Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

SpråkNorskUtgave: 2022 (2022-01-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del 0: Orientering

SpråkNorskUtgave: 19 (2022-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang