Fliser legges på vegg
Foto: Unsplash

Nå starter vi revisjon av NS 3420 for mur- og flisarbeider

Vi ønsker bred deltakelse når vi skal revidere NS 3420-N Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del N: Mur- og flisarbeider. Ta kontakt om du eller din virksomhet vil delta i dette arbeidet!

Ansvaret for innholdet i standarden NS 3420-N Mur- og flisarbeider ivaretas av Standard Norges komité SN/K 423. Komiteen består av medlemmer fra fagforeninger, produsenter, leverandører, forskning og rådgivende ingeniører. Som medlem i denne komiteen og ved deltakelse i revisjonsarbeidet vil du bli en del av et tverrfaglig kunnskapsmiljø og få unik kunnskap om beskrivelsessystemet NS 3420 og fagdelen som omfatter mur- og flisarbeider.

Nye produkter og løsninger 

Det er verdt å merke seg at innholdet i NS 3420 bestemmes av bransjen selv. Et viktig poeng med standarder som lages etter Standard Norges regler er at bruk av disse setter kvalitetsnivåer som er akseptert av alle parter.   

Revisjonsarbeidet vil omfatte gjennomgang av hele standarden og oppdatering av innholdet med nye produkter og løsninger som er aktuelle i dag. Siste faglige revisjon av NS 3420-N var i 2012. 

Vil du delta? 

Vi ønsker bred deltagelse fra fagmiljøer, leverandører, byggherrer og utførende for å sikre at innholdet i standarden dekker brukernes behov. 

Komiteens medlemmer og andre som har meldt sin interesse for å delta i arbeidet, kalles inn til et oppstartsmøte i oktober 2022. Her vil det bli gitt en generell informasjon om standardens oppbygning og innhold.

Det må påregnes minst ett års arbeid med ett til to halvdagsmøter per måned, i hovedsak gjennomført som Teams-møter. Det er også ønskelig at det avsettes noe tid mellom møtene for å bidra til en effektiv og målrettet prosess fram til utgivelsen. 

Ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Dag Hamre om du eller din virksomhet vil delta i arbeidet.

Sist oppdatert: 2022-08-29