Blåserekke i korps
Foto: Lucas Alexander/ Unsplash

Norsk Standard for saler for musikkframføring er på høring

Standarden NS 8178 beskriver akustiske kriterier for saler som brukes til musikkframføring, som mindre kultursaler og flerbrukssaler. Den er et nasjonalt supplement til ISO 23591 og er på høring fram til 15. februar 2023.

Et roms akustiske egenskaper har avgjørende betydning for hvordan samspillet mellom rommet og musikkinstrumentet fungerer. Når rommets akustiske respons fungerer godt sammen med instrumentet, oppnås det gode forhold for både tilhører og musikkutøver. 

Bakgrunn 

Grunnlaget for utarbeidelsen av standardene for musikkøverom og framføringslokaler ligger i behovet for at samspillet fungerer i rom og lokaler der det spilles eller øves musikk. I 2021 ble det utgitt en internasjonal standard for musikkøverom, ISO 23591. Denne er nesten identisk med tidligere NS 8178 fra 2014 med unntak av nasjonale forhold som var inkludert i Norsk Standard, og kriterier for framføringslokaler.  Den reviderte NS 8178 som er til høring, inneholder derfor kriterier for framføringslokaler og en del av de nasjonale forhold.  

PrNS 8178, som er navnet på høringsdokumentet, beskriver kriterier for saler som brukes til musikkframføring i lokaler under 6500 m3. Forslaget er basert på kriteriene for musikkøverom i NS-ISO 23591:2021 der disse er relevante og er ikke gjengitt. Det er også tatt med utvidede kriterier for scene og sal som ikke var i utgaven fra 2014.

Hva er nytt? 

De viktigste endringene i forhold til NS 8178:2014 er derfor at forslaget inneholder kun kriterier for framføringssaler under 6500 m3, og for flerbrukssaler der det er musikkframføring. Kriterier for musikkøverom er erstattet av NS-ISO 23591:2021. Det er tatt med en utvidet beskrivelse av sceneområdet og tilhørerområdet. Forslaget inneholder også beskrivelse om bruk av aktivt akustisk system (AAS) og hvordan det håndteres bl.a. i forhold til etterklang og bakgrunnsstøy. 

Forslaget inneholder i tillegg til krav til støy fra tekniske installasjoner etter bygningsteknisk forskrift, grenseverdier for tekniske installasjoner og utstyr som brukes under konserter. Slik virksomhetsstøy inngår ikke i byggteknisk forskrift, men er likevel forstyrrende og plagsom under fremføringer og konserter. Det er derfor ønskelig å stille krav til slike installasjoner og utstyr. 

Standardens kriterier er ikke beregnet brukt for større spesialiserte konsertsaler, operasaler og lignende lokaler som primært er prosjektert for konserter og forestillinger. 

Kommentarer og spørsmål 

Forslaget til standard er til nasjonal høring med svarfrist 2023-02-15. Du finner den på siden Standarder på høring. Alle interesserte er velkomne til å kommentere forslaget. 

Spørsmål kan rettes til Standard Norges prosjektleder Iiris Turunen-Rindel

Sist oppdatert: 2022-12-20