Personer med hjelp over et bord på en byggeplass

NS 3420-1 Fellesbestemmelser er revidert og på høring

Standarden med bestemmelser for alle delene av NS 3420 er nå ute på høring. Høringsfristen er 15. februar.

Dette er standarden alle byggherrer, entreprenører og prosjekterende bør kjenne til. Den gir informasjon om bruk av NS 3420 i bygge- og anleggsarbeider og den setter blant annet krav til ulike toleranser som er viktig å ha kontroll på. 

Hva er nytt?

Innholdet i standarden er i hovedsak som før, men det er gjort presiseringer og omformuleringer for å gjøre noen av kravene tydeligere. Det som er helt nytt er at orienteringen om NS 3420 standarden tas inn i NS 3420-1 og NS 3420-0 Orientering utgår som egen del fra og med 2023-utgivelsen av NS 3420. Fordi del 0 nå er gratis vil del 1 være tilgjengelig for gratis nedlastning fra 2023-utgivelsen. Dette vil gi flere en fin anledning til å sette seg godt inn i fordelene med å bruke NS 3420 i bygge- og anleggsprosjekter.

Si din mening

Les høringsforslaget og legg inn dine kommentarer før 15. februar 2023. Du finner lenke til høringsforslaget på siden Standarder på høring.Har du spørsmål, kan du kontakte Standard Norges prosjektleder Dag Hamre.

Sist oppdatert: 2022-12-16