Energimerkeordningen

Ny teknisk spesifikasjon om bygningers effektbehov

SN/TS 3032 er en ny norsk teknisk spesifikasjon om beregning av bygningers effektbehov. Den vil være viktig del av Enovas nye energimerkeordning for bygninger som kommer senere i år.

Den nye tekniske spesifikasjonen SN/TS 3032 gir en beregningsmetode for bygningers effektbehov som tar hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske systemer for varme, kjøling og energiproduksjon.

Norske myndigheter vil referere til SN/TS 3032 og SN-NSPEK 3031 i energimerkeordningen for bygninger. I Enovas forprosjekt med forslag til justert innretning for energimerkeordningen for bygninger står det blant annet at «Enova mener at en tilrettelegging for å bruke data fra energimerkeordningen som grunnlag for å definere grønne finansieringsformål vil være i tråd med ordningens formål om å sikre informasjon til markedet om boliger, bygningers og tekniske anleggs energitilstand».

Les mer om SN/TS 3032 på vår fagside

Sist oppdatert: 2022-03-28

SN/TS 3032:2021

Standard

NOK 1 650,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse — Beregning av effektbehov

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-12-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang